Asociace starožitníků, z.s.

CINOA

Asociace starožitníků – člen mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A.

Sdružení s názvem Asociace starožitníků, z.s. je nevládní, nepolitická, dobrovolná a výběrová organizace. Asociace je spolkem v souladu s § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Vznikla v roce 1991.

Sídlo ústředních orgánů: Valentinská 7, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 322 580
E-mail: info@asociace.com

Asociace starožitníků, z.s. sdružuje

  • obchodníky se starožitnostmi a má otevřené členství pro majitele soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní,
  • soudní znalce,
  • restaurátory,
  • historiky umění,
  • památkáře,
  • muzejní pracovníky,
  • archiváře,
  • knihovníky,
  • soukromé i veřejné sběratele starožitností a uměleckých předmětů.