Veletrh starožitností Antique

Asociace starožitníků pořádá veletrh starožitností Antique dvakrát ročně – na jaře a na podzim.

Od roku 2010 se veletrh koná na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice, kde se prezentuje na šest desítek vystavovatelů z celé České republiky.

Nadcházející veletrh starožitností Antique

43. veletrh starožitností Antique – jaro 2019

  • Termín konání: 11.–14. 4. 2019
  • Místo konání: výstavní síň Novoměstské radnice
  • Návštěvní hodiny:
    11.–13. 4. 2019 10.00–19.00 hod.
    14. 4. 2019 10.00–17.00 hod.

Umění a kýč

Co je umění a co kýč? Je hranice mezi nimi ostrá, a nakolik je daná osobním a dobovým vkusem? I takové otázky chce nastolit jarní veletrh starožitností Antique, který bude na Novoměstské radnici v Praze probíhat od 11. do 14. dubna 2019.

Pojem kýč má negativní význam, je na opačném pólu proti dobrému, kvalitnímu umění, na které si vlastně „hraje“. Často se objevuje názor, že kýč je subjektivní pojem podle pozorovatele, který jej jako kýč spatřuje. Že co je či není kýč, je dáno pouze individuálním vkusem. Avšak ti, kteří termín kýč používají, se většinou alespoň shodnou na jeho typických případech, z čehož plyne, že kýč nemůže být jen subjektivní kategorií.

„Zajímavé je, sleduje-li se tento pojem pohledem starožitníka nebo historika. Vyplyne z toho, že v různých společenských skupinách a historických obdobích měli lidé různé preference, takže v různých historických obdobích a v různých společnostech byly různé věci vnímány odlišně a vrcholem módy dokonce mohlo být něco, co další období jednoznačně označí jako kýč,“ říká Simona Šustková, viceprezidentka Asociace starožitníků.

Veletrh Antique, podzim 2018

Veletrh Antique podporuje

Logo NAUTIS, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. – NAUTIS

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je zřizovatelem integrační mateřské školy, speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS a jejich rodin v Evropě.

Více informací na nautis.cz a facebook.com/nautis.cz

Logo Adopce významných hrobů

Projekt Adopce významných hrobů

Smyslem projektu je patronství opuštěných a chátrajících hrobů významných osobností našich dějin.

Více naleznete na hrbitovy-adopce.cz