Charta CINOA

CINOA

Mezinárodní charta přijatá CINOA definuje úlohu obchodníků s uměním jednoznačně takto:

Obchodník s uměním a starožitnostmi, který je členem organizace sdružené v CINOA, se nepovažuje pouze za obchodníka, ale zároveň i za poradce, který se zavazuje respektovat pravidla stanovená jeho organizací. Tím, že se zabývá uměleckými díly, plní kulturní poslání. Vztah mezi ním a zákazníky je založen na osobní důvěře. Jeho povinností je odborně informovat všechny, s nimiž spolupracuje, o období, v němž prodávaný předmět vznikl, o umělci, který jej vytvořil a rovněž o současném stavu předmětu.


Schváleno na valné hromadě dne 15. 3. 1997