Rudolfinská akademie

CINOA Asociace starožitníků

Rudolfinská akademie je dvouletý rekvalifikační kurz. Přednášky probíhají od září do června v prostorách v centru Prahy. Zájemci o studium mohou vyplnit přihlášku on-line.

Asociace starožitníků, z.s. získala pro tento vzdělávací program akreditaci od MŠMT a má pověření k vydávání dokladu o rekvalifikaci s celostátní platností ve smyslu vyhlášek MŠMT ČR a nabízí tuto formu vzdělávaní:

Dvouletý rekvalifikační kurz

Tento kurz je určena pro majitele a pracovníky obchodů se starožitnostmi, pracovníky muzeí, galerií a památkové péče, sběratele i jiné zájemce.

Stěžejními předměty jsou dějiny umění, dějiny užitého umění, znalectví, sběratelství, památková péče, marketing a management.

Kurz je organizován formou odborných přednášek, doplněných vizuální projekcí a odbornými exkurzemi do muzeí, galerií a ateliéru tvůrčího malíře.

2. ročník je ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek absolventi obdrží „Osvědčení o rekvalifikaci“.

Školné

Školné za ročník činí:

  • pro členy AS, z. s. a studenty 12 000 Kč
  • ostatní 14 000 Kč

Přednášky

Přednášky se konají:

  • 2× měsíčně po 4 hodinách odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. (středy)
  • 1× měsíčně po 8 hodinách vždy v sobotu od 9:00 do 15:30 hod. převážně pro mimopražské posluchače

Konkrétní časový rozpis přednášek bude posluchačům předán při zahájení kurzu.

Přednášky se konají v Domě ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.

V uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na pronájem učebních prostor, mzdy lektorů, exkurze apod.

Rámcový plán přednášek (zkrácená verze)

Měsíc 1. ročník 2. ročník
září Malířství.
Antické umění.
Český kubismus.
Numismatické sběratelství.
říjen Fotografie, grafika.
Sochařství.
Gemologie.
Hodiny.
listopad Historické hudební nástroje.
Románské umění.
Moderna v českém malířství.
Puncovnictví.
Manažerské dovednosti.
prosinec Gotické malířství v Evropě. Historické zbraně.
Evropské sklo.
leden Renesanční kultura.
Barokní architektura.
Světové umělecké sbírky.
Dějiny porcelánu.
Umění a kýč.
únor Barokní umění v Evropě a v Čechách. Textilie.
Lidové umění v Čechách.
březen Malířství a sochařství 19. století v Evropě. Vývoj nábytku z hlediska typologie, konstrukce, způsob zdobení.
duben Malířství 19. století v Čechách
Architektura 19. a 20. století.
Přehled dějin zlatnictví a šperku.
květen Světové malířství, sochařství 20. století.
Umění Dálného východu a Orientu.
Orientální koberce.
Světové a české art deco.
červen Aukce a trh s uměním.
Renovace památek.
Kovy, dějiny rytectví a cínařství.
Vývoj dějin keramiky.