Rudolfinská akademie

CINOA Asociace starožitníků

Rudolfinská akademie je dvouletý rekvalifikační kurz. Přednášky probíhají od září do června v prostorách v centru Prahy. Zájemci o studium mohou vyplnit přihlášku on-line.

Asociace starožitníků, z.s. získala pro tento vzdělávací program akreditaci od MŠMT a má pověření k vydávání dokladu o rekvalifikaci s celostátní platností ve smyslu vyhlášek MŠMT ČR a nabízí tuto formu vzdělávaní:

Dvouletý rekvalifikační kurz

Tento kurz je určena pro majitele a pracovníky obchodů se starožitnostmi, pracovníky muzeí, galerií a památkové péče, sběratele i jiné zájemce.

Stěžejními předměty jsou dějiny umění, dějiny užitého umění, znalectví, sběratelství, památková péče, marketing a management.

Kurz je organizován formou odborných přednášek, doplněných vizuální projekcí a odbornými exkurzemi do muzeí, galerií a ateliéru tvůrčího malíře.

2. ročník je ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek absolventi obdrží „Osvědčení o rekvalifikaci“.

Školné

Školné za ročník činí:

  • pro členy AS, z. s. a studenty 12 000 Kč
  • ostatní 14 000 Kč

Přednášky

Přednášky se konají:

  • 2× měsíčně po 4 hodinách odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. (středy)
  • 1× měsíčně po 8 hodinách vždy v sobotu od 9:00 do 15:30 hod. převážně pro mimopražské posluchače

Konkrétní časový rozpis přednášek bude posluchačům předán při zahájení kurzu.

Přednášky se konají v Domě ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.

V uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na pronájem učebních prostor, mzdy lektorů, exkurze apod.

Rámcový plán přednášek (zkrácená verze; nemusí přesně kopírovat aktuální plán přednášek)

Měsíc 1. ročník 2. ročník
září Malířství.
Antické umění.
Přehled dějin zlatnictví a šperku.
Puncovnictví.
říjen Sochařství.
Historické hudební nástroje.
Umělecké slohy, estetika.
Akt.
Orientální koberce.
České výtvarné umění po roce 1945
listopad Světové umělecké sbírky.
Románské umění.
Ikonografie.
Gotická architektura a sochařství.
Světové výtvarné umění po roce 1945.
Numismatické sběratelství.
Hodiny.
prosinec Gotické malířství v Evropě.
Česká gotika-malířství, architektura, sochařství.
Italská a zaalpská renesance.
Textilie.
Gemologie.
leden Renesanční kultura.
Manýrismus.
Barokní architektura v Evropě.
Světová grafika.
Dějiny porcelánu.
Umění a kýč.
únor Barokní umění v Evropě a v Čechách. Dějiny keramiky.
Lidové umění v Čechách.
březen Malířství a sochařství.
19. století v Evropě.
Česká secese.
Postimpresionismus.
Historické zbraně.
Kovy, dějiny rytectví a cínařství.
duben Malířství 19. století v Čechách.
Architektura a sochařství 19. století v Čechách.
Umění Dálného východu a Orientu.
Manažerské dovednosti.
České malířství 20. století.
Český kuboexpresionismus.
květen Světové malířství, sochařství 20. století.
Sochařství 20. století v Čechách.
Evropské sklo.
Světové a české art deco.
červen Aukce a trh s uměním.
Moderna Skupiny 42.
Světová a česká fotografie.
Historický vývoj nábytku.
Restaurování nábytku.