Spektrum služeb

Spektrum služeb poskytovaných Asociací starožitníků, z.s. jejím členům:

 • možnost odborných konzultací s prezidentem a jednotlivými viceprezidenty AS, z.s.
 • odborný rozvoj kvalifikovaným vzděláváním v Rudolfinské akademii ( dvouletý rekvalifikační kurz) zakončeném závěrečnou zkouškou a slavnostním předáním osvědčení
 • odborné konzultace s historiky umění a znalci
 • organizování setkání starožitníků, sběratelů atd. k aktuálním otázkám
 • zprostředkování individuálních a hromadných odborných návštěv do muzeí a galerií, restaurátorských pracovišť, depozitářů, porcelánek a manufaktur
 • odborné přednášky a semináře
 • poskytování informačního servisu – tel.: 222 322 580, e-mail: info@asociace.com
 • pořádání setkání s osobnostmi politického, uměleckého, vědeckého a společenského života za účelem popularizace starožitnictví a sběratelství
 • zabezpečení možnosti účasti členů na výstavách, aukcích a veletrhu starožitností se slevou
 • poskytování právní porady, daňové a účetní konzultace v oblasti starožitnictví
 • vytváření kontaktů se společenskými organizacemi příbuzného charakteru (Asociacemi, muzei, galeriemi apod.)
 • zprostředkování kontaktů se zahraničními aukčními domy, zahraničními sběrateli a zahraničními obchodníky se starožitnostmi
 • zapojení se do činností mezinárodní Asociace starožitníků C.I.N.O.A. (Asociace je jejím členem)
 • zapojit se do činností Klubu starožitníků „Belle Epogue“ Valentinská 7, Praha 1