Poslání a cíle

Poslání Asociace starožitníků, z.s.

Získávat co nejširší odbornou a laickou veřejnost na spolupráci při záchraně uměleckých děl, získávání finančních prostředků pro jejich koupi, záchranu a prezentaci, znovuzhodnocení toho, co naše země vlastní.

Prohlubovat v lidech lásku ke krásným věcem a zařadit se k proudu lidí a činností, jejímž úsilím je pozvednutí kulturnosti národa a kultivovanosti lidí.

Rozvíjet soukromé i veřejné sběratelství.

Cíle Asociace starožitníků, z.s.

  • Odstraňovat zbytečné překážky při prodeji, vývozu a dovozu starožitností.
  • Odborný rozvoj kvalifikovaným vzděláváním v Rudolfinské akademii – dvouletý rekvalifikační kurz s akreditací od MŠMT.
  • Spolupráce se státními orgány při přípravě a uplatňování legislativních a dalších opatření, která se vztahují k předmětu činnosti Asociace.
  • Ochrana zákazníka před neseriózností a nepoctivostí překupníků.
  • Zaručit profesionalitu a solidnost podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi udělením oprávnění používat znak Asociace a znak C.I.N.O.A.
  • Podporovat činnost odborné komise pro identifikaci odcizených předmětů a uměleckých děl.
  • Spolupracovat s institucemi, jejichž činnost souvisí se sběratelstvím starožitností a uměleckých děl (muzea, galerie, kulturní organizace, nadace, komerční organizace apod.), které mají zájem o uchování a zachování kulturního bohatství.
  • Iniciovat činnosti s kulturními organizacemi na prezentaci umění (výstavy, koncerty, aukce, veletrhy) setkání s osobnostmi kulturního, politického a uměleckého života.