Z historie asociace

Přehled nejdůležitějších akcí Asociace starožitníků.

 • 23. 9. 1991

  Založení Asociace strožitníků ČSFR

  Čtyři zakládající členové (p. Friedl, p. Mareček, p. Vlk, p. Šubrt)

 • 25. 1. 1992

  Ustavující Valná hromada AS ČSFR

  Volba I. prezidenta a statutárních orgánů

 • 5. 5. 1992

  Recepce pro Kulturní atašé (Rytířský sál Valdštejnského paláce v Praze)

 • 1. 9. 1992

  Zahájen projekt Rudolfínské akademie (2leté studium)

 • 10. 9. 1992

  Založení a registrace Nadace Rudolfa II.

  V čestném předsednictvu V. Havel

 • 14. 11. 1992

  Jmenování prvních čestných členů AS (K. Gott, M. Vašáryová, J. Kouřimský, Z. Podskalský, J. Kemr)

  Slavnostní recepce a I. aukce – hotel Forum

 • 15. 5. 1993

  Slavnostní raut – hotel Thermal, Karlovy Vary – vyhodnocení nejlepších prodejen AS

 • 1. 9. 1993

  Zahájen 1. ročník maturitního studia obor starožitník, jediný tohoto druhu na světě

 • 17.–21. 11. 1993

  ANTIK 93, Palác U hybernů

  1. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 19. 2. 1994

  Den netradičních souvislostí - střelecká soutěž, raut v Národním divadle

 • 30. 4. 1994

  I. veřejné setkání obchodníků nad živnostenským zákonem a zákonem o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

 • 10. 5. 1994

  Londýn – navázání spolupráce s Asociací starožitníků GB (LAPADA), doporučení ke vstupu do světového sdružení C.I.N.O.A.

 • 16. 8.–30. 10. 1994

  Výstava o čínském umění

  Oficiální navázání spolupráce s NG (Asociace starožitníků je sponzorem výstavy)

 • 20. 10. 1994

  Oficiální návštěva z Velké Británie – zástupci CHRISTIE´S a LAPADA předání doporučení ke vstupu do světového sdružení C.I.N.O.A.

  Prezident AS ČR obdržel ocenění a rozvoj starožitností v ČR (jako první ve střední Evropě)

 • 27.–29. 10. 1994

  ANTIK 94, Palác U hybernů

  2. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 13. 6. 1995

  Žofín – při příležitosti filmového festivalu Zlatý Golem – slavnostní večer spojený s aukcí, výtěžek věnován Dětské onkologii v Motole – prof. Koutecký

 • 1.–5. 11. 1995

  ANTIK 95, Palác U hybernů

  3. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 9. 3. 1996

  Valná hromada AS

  Volba prezidenta a statutárních orgánů

 • 28. 6. 1996

  Salzburg – přijetí AS do světového sdružení C.I.N.O.A.

  Jako první stát postkomunistického bloku (nejkratší kandidátská doba 2 roky)

 • 6.–9. 11. 1996

  ANTIK 96, Palác U hybernů

  4. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 1. 11. 1996

  Slavnostní otevření Klubu starožitníků Belle Epoque, Valentinská ulice č. 7, Praha 1

 • 17. 1. 1997

  Žofín – I. reprezentační ples starožitníků

 • 16. 3. 1997

  Přijata Charta a Kodex C.I.N.O.A.

 • 16. 4. 1997

  První maturitní zkoušky – obor starožitník

 • 11. 6. 1997

  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

  Klub starožitníků

 • 20. 6.–6. 7. 1997

  ANTIK, Jízdárna Pražského hradu – 5. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 26.–29. 6. 1997

  Konference C.I.N.O.A.

  Poprvé v ČR a východní Evropě

 • 26. 6. 1997

  Slavnostní zahajovací raut C.I.N.O.A. konference na Pražském hradě

 • 28. 6. 1997

  Slavnostní raut na Konopišti (v rámci doprovodného programu C.I.N.O.A. konference)

 • 6.–9. 11. 1997

  ANTIK 97, Palác U hybernů

  6. veletrh starožitností ve spolupráci s agenturou Made in... Publicity

 • 22. 4. 1998

  Žofín – 1. aukce starožitníků pro Nadaci Naše dítě

 • 3.–7. 6 1998

  1. veletrh starožitností pořádaný AS, Uměleckoprůmyslové museum

 • 7.–11. 10. 1998

  2. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 11.–14. 5. 1999

  3. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 5.–9. 10. 1999

  4. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 13. 10. 1999

  Založeno Centrum informačních technologií AS (CITAS)

 • 10. 11. 1999

  Zahájeno vzdělávání pro anglicky mluvící zájemce

 • 7. 1. 2000

  Benefiční koncert v Obecním domě spojený s aukcí pro Nadační fond KAPKA NADĚJE Venduly Svobodové

 • 12. 1. 2000

  Měsíční tématické výstavy v klubu starožitníků Belle Epoque

 • 10. 2. 2000

  Jmenování zástupce AS do Rady Evropy pro východní Evropu

 • 13. 5. 2000

  Valná hromada AS

  Volba prezidenta a statutárních orgánů

 • 18.–22. 5. 2000

  5. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 12.–16. 10. 2000

  6. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 26. 10. 2000

  AS získala pro 2leté studium Rudolfínské akademie akreditaci MŠMT ČR s celostátní platností k provádění rekvalifikací

 • 22. 11. 2000

  Představen nový koncept vzdělávání a rekvalifikace Rudolfínské akademi

 • 7. 4. 2001

  Valná hromada AS

 • 11. 5. 2001

  Slavnostní večer k 10 výročí založení AS – Lobkovický palác na Pražském hradě - pasování Rytířů Zlatého Rudolfa

 • 10.–14. 5. 2001

  7. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 28. 6.–1. 7. 2001

  C.I.N.O.A. konference – Krakow

 • 10. 10. 2001

  I. Výjezdní zasedání AS – Olomouc

 • 8.–11. 11. 2001

  8. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 15. 2. 2002

  Zahájení spolupráce s časopisem REVUE ANTIQUE

 • 6. 4. 2002

  Valná hromada AS

 • 17. 4. 2002

  II. Výjezdní zasedání – Čejkovice

 • 9.–13. 5. 2002

  9. veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes

 • 27. 6.–29. 6. 2002

  C.I.N.O.A. konference – Dublin

 • 1. 9. 2002

  10. výročí zahájení projektu Rudolfínská akademie (dvouleté studium)

 • 30. 10. 2002

  Slavnostní vyřazení absolventů Rudolfínské akademie (uskutečnilo se ve středu 30. října 2002 v 11.00 hodin v sídle Asociace ve Valentinské ul. č. 7, Praha 1, ALMA).

  Při příležitosti vyřazení absolventů Rudolfovi akademie byli pasováni další Rytíři Zlatého Rudolfa II., pánové prof. Milan Knížák, Dr. A., generální ředitel Národní galerie v Praze, a docent PhDr. Jiří Dvorský, CSc. Pasování Rytířem Zlatého Rudolfa II. je nejvýznamnějším oceněním, které Asociace starožitníků uděluje výrazným osobnostem, jež se zvlášť významně zasloužily o rozkvět starožitnictví, galerijní činnosti a uměleckých aukčních síní v ČR.

  Informace v časopisu ANTIQUE č. 4/2002, viz http://www.antiq.cz

 • 7.–11. 11. 2002

  10. (podzimní) veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes, Praha 1

  Tisková konference a slavnostní večer k jubilejnímu veletrhu starožitností (7. 11. 2002)

  Výběr z tiskové konference v časopisu ANTIQUE č. 4/2002, viz http://www.antiq.cz

 • 5. 4. 2003

  Uskutečnila se 12. valná hromada Asociace starožitníků v klubu starožitníků Belle Epoque v Praze, Valentinská ul. č. 7 (starožitnosti ALMA).

  Informace v č. 2/2003 časopisu ANTIQUE, viz http://www.antiq.cz

 • 17. 4. 2003

  Výjezdní zasedání prezidia Asociace na zámku ve Slavkově.

  Informace v č. 2/2003 časopisu ANTIQUE, viz http://www.antiq.cz

 • 15.–19. 5. 2003

  11. (jarní) veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes, Praha 1

 • 16. 5. 2003

  Prezidium AS (konalo se u příležitosti 11. veletrhu starožitností v Mánesu)

  Prezidium mj. projednalo spolupráci s Národním ústavem památkové péče, jmenoval pracovní skupinu pro spolupráci s Policií ČR ve složení Richard Šubrt, Miroslav Macík, Vladimír Pelc, Jan Neumann a Simona Šustková.

  Asociace starožitníků předala Ministerstvu kultury ČR připomínky k návrhu novely zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

 • 11. 6. 2003

  Prezidium AS

  Prezidium mj. hodnotilo 11. (jarní) veletrh v Mánesu; prezident AS uvedl, že veletrh vyjádřil celkovou situaci na Trhu, kde došlo k určitému útlumu. Návštěvnost byla vyšší než na podzim 2002. Zájemci o podzimní veletrh 2003 se již hlásí.

  PhDr. Milan Morávek informoval o činnosti komise, která pečlivě prohlédla vystavené předměty.

  Prezidium schválilo scénář oslav 10. výročí maturitního studia, jež se uskuteční 2. den 12. (podzimního) veletrhu Mánes, tj. 14.10.2003

  Konference C.I.N.O.A. v Curychu (3. 7.–6. 7. 2003) se za AS zúčastní Ing. Petra Young.

 • 10. 9. 2003

  Prezidium AS

  Před započetím jednání prezidia byla uctěna památka Dr. Jiřího Kouřimského.

  Prezidium se věnovalo posledním přípravám 12. podzimního veletrhu Mánes, jenž je plně vystavovateli obsazen. V rámci veletrhu se uskuteční oslava 10. výročí zahájení maturitního studia oboru starožitník a tisková konference při příležitosti výročí založení čtyřletého studijního oboru starožitník s maturitou a již tradičního 12. veletrhu starožitností MÁNES.

  Informace o oboru starožitník s maturitou v č.3/2003 časopisu ANTIQUE, viz www.antiq.cz/antique/2003-03/obor.pdf

  Začátkem července se v Curychu konala konference C.I.N.O.A., jež se zúčastnila viceprezidentka AS Ing. Petra Young, která podrobně prezidium o průběhu konference informovala. Příští konference C.I.N.O.A. se budou konat v Cambridge (2004) a New Yorku (2005).

  Podrobnější informace o konferenci v č.3/2003 časopisu ANTIQUE, viz www.antiq.cz/antique/2003-03/curych.pdf

  Ing. Petra Young informovala též o možnosti placené inzerce na webových stránkách C.I.N.O.A. v ceně 250 EURO za tiskovou stránku, viz www.publicationsuk.co.uk.

  Viceprezident tiskové sekce Vladimír Pelc navázal spolupráci s polskou asociací starožitníků, zpočátku výměnou odborných časopisů Polisch Art a Revue Antique.

 • 8. 10. 2003

  Prezidium AS

  Prezidium se především zabývalo přípravou valné hromady Asociace a voleb nových členů prezidia, které se uskuteční na valné hromadě Asociace v květnu 2004, výběrem nových kandidátů do prezidia AS a informování členské základny o připravované valné hromadě.

  1. viceprezidentka AS Simona Šustková a viceprezident kulturní sekce Boris Eibl informovali o jednání se zástupci Ministerstva kultury ČR o vládním návrhu novely zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Prezidium konstatovalo, že tento návrh zaznamenává návrhy předložené Asociací starožitníků a Sdružením aukčních síní.

 • 23.–27. 10. 2003

  12. (podzimní) veletrh starožitností pořádaný AS, Výstavní síň Mánes, Praha 1

  Prezidium Asociace starožitníků ocenilo tento veletrh jako mimořádně dobrý, jako jeden z nejlepších z hlediska kvality prezentovaných předmětů, hodnoty jednotlivých expozicí i z hlediska ekonomického.

  Jedním z návrhů vystavovatelů je, aby byl vyhodnocován nejlepší vystavovatel a nejlepší exponát veletrhu Mánes.

  Tisková konference konaná při příležitosti 10. výročí založení čtyřletého studijního oboru starožitník s maturitou a již tradičního 12. veletrhu starožitností MÁNES, které se zúčastnili zástupci Asociace starožitníků (1. viceprezidentka Simona Šustková, viceprezident Vladimír Pelc), ředitel středního odborného učiliště Ing. Jan Lipský, další pedagogové a žáci školy, se uskutečnila ve čtvrtek 23.10.2003 v 18.30 hod. ve Výstavní síni Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1.

  Na tiskové konferenci bylo přítomno sedm novinářů z deníků a časopisů, tiskový mluvčí poskytl rozhovor pro televizní stanici TV Praha.

  Slavnostní recepce při příležitosti 12. veletrhu Mánes se konala ve čtvrtek 23.10.2003 v 19.30 hod. v restauraci Mánes. Zahájili ji 1.viceprezidentka Simona Šustková, 2.viceprezident Milan Morávek a viceprezident kulturní sekce Boris Eibl, promluvil též Ing. Jan Lipský.

  Viz http://www.antiq.cz/antique/2003-04/manes.pdf

 • 5. 11. 2003

  Slavnostní vyřazení 56 absolventů Rudolfínské akademie v Klubu starožitníků ve Valentinské ul. 7, Praha 1 se slavnostním rautem; vyřazení provedla zástupkyně prezidenta 1.viceprezidentka Asociace starožitníků paní Ing. Simona Šustková.

 • 12. 11. 2003

  Prezidium AS

  Prezidium se opět zabývalo přípravou voleb prezidia a jeho nových členů, které se uskuteční na valné hromadě Asociace v květnu 2004. Podle stanov AS končí třetí volební období prezidentovi panu Richardu Šubrtovi; jako novou prezidentkou Asociace starožitníků prezidium jednohlasně kandiduje paní Simonu Šustkovou. Na viceprezidenta sekce pro Moravu a Slezsko místo odcházejícího Petra Koberta kandiduje Miroslava Macíka, na viceprezidenta sekce obchodní za Zdeňka Uhlíře je navrhován Ilja Bouberle. Do sekce pro Moravu a Slezsko je dále doporučována Hana Dvořáková, personálně bude posílena tisková sekce.

  Další informace v rozhovoru s panem Richardem Šubrtem v č.3/2003 časopisu ANTIQUE, viz www.antiq.cz/antique/2003-03/subrt.pdf

 • 10. 12. 2003

  Prezidium AS

  Prezidium rozhodlo o konání 13. valné hromady Asociace starožitníků dne 29. 5. 2004 a o důstojném rozloučení s odcházejícími členy Prezidia (prezidentem R. Šubrtem a viceprezidenty P. Kobertem a Z. Uhlířem), které se uskuteční na slavnostní recepci v rámci 13. jarního veletrhu starožitností Mánes.

  Viceprezidentka Ing. P. Young informovala o zasedání C.I.N.O.A. ve Varšavě – vznikla nová sekce pro trh s uměním a objevila se myšlenka na vydávání středoevropského časopisu o obchodu se starožitnostmi; prezentovala publikaci Evropský trh s uměním v roce 2003 – viz http://www.antiq.cz/antique/2004-02/trh.pdf

 • 14. 1. 2004

  Prezidium AS

  Prezidium Asociace jednalo o plánu práce jednotlivých sekcí na rok 2004. Za členku Prezidia Asociace byla kooptována paní Hana Dvořáková, která působí v rodinném obchodě se starožitnostmi v Brně. Prezidium projednalo návrh na cenu Restaurátor roku.

 • Březen 2004

  Bylo publikováno číslo 1/2004 časopisu ANTIQUE, viz http://www.antiq.cz/antique/index.html

 • 10. 3. 2004

  Prezidium AS

  Jednotlivé sekce předaly prezidentovi AS zprávu o své činnosti za rok 2003.

  Asociace v rámci 13. veletrhu Mánes uspořádá odborný seminář k novelám zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a zákona o dani z přidané hodnoty. Prezident Asociace poukázal na některé aspekty obou novel, řadu změn hodnotil pozitivně, např. zakotvení vývozu na dobu určitou, zákon uvádí pojem "tržní cena", zastupování vlastníka na základě plné moci. V příloze č. 1 jsou změny, které byly navrženy Asociací starožitníků, stanovena byla doba 21 dní k vystavení osvědčení k vývozu. Nepodařilo se prosadit vypuštění § 3 – režim sakrálních předmětů.

  Dr. Vl. Pelc informoval o vystoupení Ing. S. Šustkové v Radiožurnálu. Také informoval o prezentaci Asociace v časopisu vycházejícím pro Čechy žijící v zahraničí – České listy, viz http://ceskelisty.czechian.net.

 • 29. 4. 2004

  Prezidium AS – výjezdní zasedání

  Výjezdní zasedání se konalo 29. 4. 2004 ve Vranově nad Dyjí. Věnovalo se přípravě 13. valné hromady, schválilo její program a definitivně schválilo návrh na volbu nového Prezidia, včetně návrhu na nového prezidenta Asociace – Ing. Simonu Šustkovou, dosavadní I. viceprezidentku Asociace.

  Prezidium Asociace se zabývalo posledními přípravami 13. jarního veletrhu Mánes (13. až 17. května 2004), zejména ostrahou exponátů a dále povinností prodejců, kteří jsou registrováni Puncovním úřadem, oznámit tomuto úřadu své prodejní místo na veletrhu a povinností mít ocejchované váhy. Na veletrhu bude opět působit odborná komise Asociace.

  Prezidium posoudilo obsahové a organizační zabezpečení odborného semináře k novele zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, který bude uspořádán na veletrhu Mánes. Na veletrhu také budou poprvé oceněny nejlepší expozice a exponát.

  Prezidium se zabývalo účastí Asociace na konferenci C.I.N.O.A. v Cambridge 1. 7. až 4. 7. 2004; Asociaci bude zastupovat viceprezidentka Ing. Petra Young.

  Prezidium se seznámilo s publikací C.I.N.O.A. obsahující adresy členských asociací a obchodníků; viz http://www.antiq.cz/antique/2004-02/semin.pdf.

 • Květen 2004

  Bylo publikováno číslo 2/2004 časopisu ANTIQUE, viz http://www.antiq.cz/antique/index.html.

 • 13.–17. 5. 2004

  13. veletrh starožitností Mánes

  Ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1, se uskutečnil 13. jarní veletrh starožitností Mánes, jehož se zúčastnilo na pět desítek vystavovatelů, předních obchodníků se starožitnostmi z České republiky. Na veletrhu již tradičně pracovala odborná znalecká komise AS, udělena byla čestná uznání za nejlepší expozici a exponát veletrhu.

  K veletrhu byla uspořádána tisková konference, které se zúčastnily dvě desítky novinářů z novin, rozhlasu a televize.

  Na slavnostní večerní recepci, také tradičně pořádané k veletrhu starožitností, byly předány bronzové plakety odcházejícím členům Prezidia – čestnému prezidentu Asociace panu R. Šubrtovi a čestným viceprezidentům P. Kobertovi a Z. Uhlířovi.

 • 27. 5. 2004

  Zástupci Prezidia, viceprezidenti Miroslav Macík, Vladimír Pelc a členka Prezidia Hana Dvořáková, se zúčastnili 9. veletrhu muzeí České republiky se v Muzeu Vysočiny Třebíč, viz http://www.zamek-trebic.cz. Na semináři, pořádaném pro odbornou veřejnost v Kamenném sále muzea na téma "Sběratelé, sběratelské trhy a jejich vztah k činnosti muzeí", informovali o činnosti Asociace, především o pravidelně pořádaném Veletrhu starožitností Mánes a o vzdělávacím programu Asociace, dále pak o spolupráci Asociace s časopisem ANTIQUE a jeho obsahovém zaměření.

 • 29. 5. 2004

  13. valná hromada AS

  Valná hromada schválila zprávu o činnosti Asociace za uplynulé období, plán práce Asociace a jednotlivých sekcí, zprávu o hospodaření. Jednomyslně zvolila paní Ing. Simonu Šustkovou novým prezidentem Asociace stejně jako navrhované členy Prezidia – viz www.asociace.com/struktura-asociace.

 • 29. 5. 2004

  Prezidium AS

  Předmětem jednání, které se uskutečnilo bezprostředně po valné hromadě, bylo jmenování 1. a 2. viceprezidenta Asociace, viceprezidentů sekcí a členů Prezidia. Simona Šustková, která byla valnou hromadou zvolena prezidentkou Asociace starožitníků, jmenovala do jednotlivých funkcí zvolené členy Prezidia.

  Dále Prezidium rozhodlo, že ve 3. čísle časopisu ANTIQUE r. 2004, které vyjde ke 14. podzimnímu veletrhu Mánes, budou publikovány informace o aktuálních změnách v české legislativě v souvislosti se vstupem ČR do EU.

 • 19. 6. 2004

  Prezidium AS

  Prezidium upřesnilo obsah a autorské zabezpečení informací, jež budou publikovány v č. 3/2004 časopisu ANTIQUE, o legislativních změnách účinných v souvislosti se vstupem ČR do EU. Informace se budou týkat autorského zákona, zákona o dani z přidané hodnoty, puncovního zákona, změn v živnostenském řádu, zákona o státní památkové péči a zákona o vývozu předmětů kulturní hodnoty.

 • 8. 9. 2004

  Konference CINOA se za AS zúčastnila ing. Petra Young. V Bruselu bude stálá kancelář této mezinárodní organizace, její webové stránky jsou hojně navštěvovány. Česká AS je podle ohlasů delegátů „vidět a slyšet“.

 • 13. 10. 2004

  Reklamní kampaň na podzimní veletrh starožitností v Mánesu probíhá již tradičně v denících a na rozhlasových stanicích veřejnoprávních i soukromých. Nově se inzerce objeví i v deníku Metro a na billboardech v prostorách metra.

 • 19. 11. 2004

  AS byla informována o úspěšnosti soudních sporů, ve kterých GESTOR žaloval prodejce uměleckých děl. AS zaslala všem svým členům dopis s oznámením, že GESTOR obdrží návrh smlouvy s průvodním dopisem. Zároveň byla prověřena situace v rámci EU a USA.

 • 8. 12. 2004

  Letošní podzimní veletrh byl z hlediska návštěvnosti nejlepší. Vidělo jej skoro 10 000 lidí, zájem o vystavování projevili i zahraniční obchodníci se starožitnostmi. Vystavovatelé poslali finanční dar 35.500.- Kč Středisku rané péče v Haštalské ulici v Praze 1.

 • 12. 1. 2005

  GESTOR konstatuje dobrou spolupráci s AS. Návrh smlouvy, kterou obdržel, v zásadě akceptuje. Sporná zůstává formulace ohledně placení poplatků u případných dodatečně zdokumentovaných fals.

 • 16. 2. 2005

  Klienti ze zahraničí mají zájem o anglický překlad zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. O autorizovaný překlad požádá AS Ministerstvo kultury.

 • 9. 3. 2005

  Je připraven seminář pro členy i nečleny AS o problematice DPH, puncovního zákona a podle zájmu také o odměně při opětném prodeji.

 • 13. 4. 2005

  AS připravila setkání s dr. Šefčíkovou z Ministerstva kultury. Moravská galerie požádala o možnost své prezentace na Veletrhu starožitností, stejný zájem projevila Živnobanka.

 • 23. 4. 2005

  Konala se VH AS.

 • 13. 5. 2005

  Na jarním veletrhu došlo k pracovnímu setkání prezidentky AS ing. Simony Šustkové, čestného prezidenta Richarda Šubrta a generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka. Jednalo se o problematice znaleckých posudků a potřebě vytvoření databáze znalců za pomoci MK, MS, NG a UPRUM.

  CINOA připravuje smlouvu s Čínou, která by zakazovala dovoz předmětů vytvořených před rokem 1910.

 • 8. 6. 2005

  Prezidentka S. Šustková jednala s restaurátorem Tomášem Bártou o koncepci práce sekce restaurátorů v rámci prezidia AS.

  Dál probíhá jednání o novele autorského práva, které se AS velmi aktivně účastní.

 • 8. 9. 2005

  Protože končí akreditace Rudolfinské akademie bude podána žádost na další období. Zájem o studium na RA je mimořádný a zájemci jsou evidováni v pořadníku.

  Jednalo s o spolupráci s časopisem Art and Antique.

 • 5. 10. 2005

  CINOA vydává nový katalog asociací a obchodů včetně české Asociace starožitníků. Návrh novely autorského zákona nepřihlédl k připomínkám AS a je nevyhovující.

 • 4. 11. 2005

  Problematiku puncování starého zboží projednávala prezidentka S. Šustková s ředitelem Puncovního úřadu, šéfem inspektorů a šéfem přepuncování. Pro PÚ bude dopisem doporučen postup, záleží však na rozhodnutí PÚ.

  AS byla zaregistrována na Finančním úřadu Praha 1.

 • 14. 12. 2005

  GESTOR najímá nové lidi a bude provádět kontroly na prodejnách. Nabízí společné jednání o ujasnění vzájemných vztahů.

  Firma SPEDIA upozornila AS, že celní orgány zpřísnily kontroly a podmínky pro vývoz předmětů kulturní hodnoty. Vyžadují doklady o tom, že zboží nepodlého zákonu o vývozu.

  Na podzimním veletrhu byla řediteli NG M. Knížákovi předáno 40 000.- Kč na restaurování obrazu a 33 000.- Kč dostala mateřská školka Fialka. Pro UMPRUM byla uvolněno z rozpočtu AS 10 000.- Kč na zakoupení nástroje na restaurování šperků. Bude použit při přednáškách v RA.

 • 11. 1. 2006

  Na zasedání prezidia byla projednána koncepce restaurátorské sekce, kterou připravil Tomáš Bárta. Jednalo se mj. o seznamu restaurátorů, etickém kodexu a členství restaurátorů v AS.

 • 8. 2. 2006

  Klub sběratelů kuriozit nabídl AS spolupráci. Ladislav Likler jednal se S. Šustkovou o rozhlasovém pořadu o starožitnostech, který vysílá stanice Praha. Členové AS se budou na vysílání podílet jako hosté.

 • 8. 3. 2006

  V Rudolfinské akademii byly změněny osnovy. Budou v nich komentované prohlídky Anežského kláštera a Národní galerie, depozitářů UPM a naopak budou vypuštěny méně atraktivní předměty.

  Brněnské výstavy a veletrhy nabízejí AS prostory (pavilon E).

 • 12. 4. 2006

  AS jednala s PhDr. Annou Janištinovou, vedoucí speciálních činností NG, o možnosti konzultací a provádění expertíz.

  AS nebude žádat o grant od Magistrátu hl. m. Prahy, protože se jeho udělení týkají spíše neziskových organizací v oblasti umění a kultury.

 • 12. 5. 2006

  S NG budou uzavírány jednotlivé konkrétní smlouvy na vypracování expertíz uměleckých děl. Zadání budou doporučovat viceprezidenti a schvalovat prezidium AS.

 • 14. 6. 2006

  Dne 22. 5. 2006 nabyla účinnosti novela autorského zákona, která je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 216/2006. Změny se týkají zejména práva na odměnu při opětném prodeji (hranice kupní ceny, při které se poplatek platí, byla zvýšena na 1500.- EUR bez DPH).

  Prezidium vyslovilo pohoršení nad špatnou úrovní SOU v Podkovářské a čestný prezident R. Šubrt navrhl, aby se školou AS přestala spolupracovat (praktická výuka maturitního oboru starožitník) po doběhnutí výuky již přijatých žáků. Prezidium tento krok odsouhlasilo (jeden člen se zdržel hlasování).

 • 13. 9. 2006

  V tomto školním roce navštěvuje RA 120 posluchačů.

  Ve SOU Podkovářská byla odvolána zástupkyně ředitele pí Červená, jejím nástupcem je Miloš Kuška. Prezidentka s ním bude jednat o úrovni školy.Novým prezidentem CINOA je Bo Knutsson (Švédsko), bruselskou centrálu povede Erika Bocherau.

  Nová adresa organizace je www.cinoa.org.

 • 11. 10. 2006

  Na SOU Podkovářská došlo k zlepšení, ředitel ing. Lipský reaguje na připomínky AS. Viceprezident J. Andrle je garancí toho, že tlak AS přinese zlepšení ve výuce jazyků i odborných předmětů.

  AS se zúčastnila Veletrhu sběratelů starožitností. Narychlo byla připravena expozice, byl tak informační servis o restaurování, služby všech svých služeb nabízela AS také tištěnými materiály.

  Podmínky pro podnikání cizinců v oblasti starožitností jsou na informačním portálu www.portal.gov.cz

 • 10. 11. 2006

  Televize ČT 24 natočila s viceprezidentem ing. Neumannem rozhovor o nákupu a prodeji starožitností dříve a nyní. V pořadu byl i rozbor současné situace a problematika zániku obchodů se starožitnostmi.

 • 13. 12. 2006

  Prezidentka ing. S. Šustková a dr. M. Macík jednali s ředitelem Národní knihovny Mgr. Vlastimilem Ježkem o možnosti konat Veletrh starožitností v prostorách Klementina. Připadá v úvahu v období rekonstrukce Mánesa.

 • 10. 1. 2007

  Prezidentka S. Šustková navrhla rozšíření aktivit, spojených s Veletrhem starožitností. Předběžně se budou stavět kritéria hodnocení nejlepšího obchodu se starožitnostmi a ceny pro restaurátory.

  V SOU Podkovářská byla jmenována zástupkyní ředitele pí. Klíčová a jednatelkou pí. Jičínská. Ve škole byla výrazně zlepšena úroveň výuky, připravuje se setkání vedení školy s členy prezidia.

 • 7. 2. 2007

  Do konce 1. pololetí bude prezidiem připraven souborný materiál, týkající se autorského zákona. K posouzení jej dostane Ministerstvo kultury.

  S velkým zájmem se setkal kurz s tématem psychologie prodeje, který se konal v sídle AS.

 • 14. 3. 2007

  SOU Podkovářská má nové vedení (řed. Mgr. Klíčová) a spolupráce mezi ním a Asociací starožitníků je mnohem lepší. Vytváří se nová metodika výuky, škola bude 1x měsíčně konzultovat se zástupci prezidia AS.

  Byl vypracován tiskopis formuláře, kterým lze žádat Národní galerii o expertízu.

 • 18. 4. 2007

  Prezidentka S. Šustková jednala s režisérem Kudelou, který připravil seriál Průvodce českými muzei a galeriemi o šestidílném projektu Průvodce starožitnostmi. V něm by dostala prostor Asociace starožitníků i špičkoví starožitníci. Projekt vzniká za podpory Ministerstva kultury.

  Čestný prezident R. Šubrt představil svoji knihu o míšeňském porcelánu. Podobná publikace zatím není k dispozici.

 • 11. 5. 2007

  Znovu se na prezidiu AS projednával problém pojištění vystavovatelů na Veletrhu starožitností. Je nutné, aby vystavovatelé měli vlastní pojištění, protože se veletrhu účastní jako samostatné subjekty.

 • 13. 6. 2007

  Televizní seriál o starožitnostech je připravován také s Uměleckoprůmyslovým muzeem a jinými muzei, natáčet se bude mj. při veletrhu v Mánesu a ve škole.

  Ředitel NG M. Knížek obdržel darem na restaurátorské práce v galerii 40.000.- Kč. AS nabídne CINOA, aby se konference v roce 2010 konala v Praze.

 • 12. 9. 2007

  AS přispěje částkou cca 100 000,- Kč na projekt ČT o starožitnostech.

  Byla představena kritéria pro vyhodnocení provozovny roku: celkový vzhled, kvalita a pravost nabízených předmětů, úroveň obsluhy včetně jazykových znalostí a servis pro zákazníky. Nominovány jsou prodejny: Antique Andrle, Starožitnosti M. Jankovský, Antik Újezd, Centuries Antique v Brně, Pražské starožitnosti Z. Uhlíř.

 • 10. 10. 2007

  Na listopadový Veletrh starožitností se připravuje v prostorách pražského Žofína dobročinná aukce, jejíž výtěžek bude věnován Společnosti pro ranou péči SPRP Praha. Obchodníci poskytnout předměty a kontakty na případné kupující.

 • Listopad 2007

  Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek, který se zúčastnil dobročinné aukce na Žofíně, bude jednat s prezidentkou AS ing. Šustkovou o možnosti poskytnutí prostoru pro budoucí veletrhy AS.

 • 12. 12. 2007

  Jako nejlepší expozice podzimního veletrhu byl vyhodnocen Art-Interier Teichmann, nejlepším exponátem byly míšeňské hodiny (Starožitnosti Richard Šubrt a syn) a Brožíkův obraz Jitro (Aukční dům Meissner-Neumann).

 • 9. 1. 2008

  V souvislosti s otevřením Shengenského prostoru a zrušením celních kontrol i nadále platí zákon o vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění zákona č. 80/2004 Sb. Prezidentka AS ing. Šustková upozornila, že při prodeji a nákupu starožitností je nutné mít v pořádku všechny doklady!

 • 13. 2. 2008

  Na oficiálních stránkách CINOA jsou umístěny informace o 26 členech AS. – Začíná se projednávat grafická změna podoby katalogu a dalších materiálů pro budoucí veletrhy.

 • 12. 3. 2008

  Dále se bude specifikovat poslání a konkrétní úkoly nově ustavené sekce restaurátorů (zaštiťuje člen prezidia Tomáš Bárta).

 • 2. 4. 2008

  Byl schválen návrh veletržního plakátu, na kterém se dominantní předmět bude měnit podle zvoleného tématu určitého veletrhu (např. nábytek, šperk, hodiny).

 • 16. 5. 2008

  15.–19. 5. 2008 Veletrh Antique Nová podoba propagačních materiálů pro veletrh AS byla dobře přijata vystavovateli i sdělovacími prostředky. Zájem tisku, rozhlasu i televize byl překvapivý.

 • 7. 6. 2008

  Na Valné hromadě AS byla znovu zvolena prezidentkou Ing. Simona Šustková.

 • 17. 9. 2008

  AS se bude ucházet o grant Evropské unie, který je určený pro podporu vzdělávání cílových skupin v regionech, většina akcí se proto musí uskutečnit mimo Prahu. Jedná se o získání prodejních dovedností, psychologie jednání se zákazníky, jazykové a počítačové kurzy atd. Zahájen nový školní rok RA.

 • 15. 10. 2008

  Prezidentka Ing. Šustková bude jednat s novým ředitelem Národní knihovny a vedením Rudolfina a Žofína o možném pořádání příštích veletrhů v době, kdy se bude rekonstruovat Mánes. 22. 10. 2008 Slavnostní vyřazení absolventů RA.

 • 12. 11. 2008

  Podzimní veletrh ANTIQUE 20.–24. 11. 2008 výstavní síň Mánes, téma „Starožitné hodiny“, v průběhu veletrhu proběhne tradiční charitativní sbírka, tentokrát ve prospěch Střediska rané péče Praha. Hlavním tématem jarního veletrhu bude s největší pravděpodobností secesní sklo. – JUDr. Boris Eibl jednal s ČVUT o využití nové metody zjišťování staří a složení materiálu starožitných předmětů pomocí radiační analýzy. Informovat o tom budeme i CINOA.

 • 10. 12. 2008

  Shrnutí roku 2008 z hlediska hospodaření a aktivit AS. CINOA – informace o uspořádání konference v 06/2010 v Praze.

 • 14. 1. 2009

  Zazněla informace, že jarní veletrh bude zřejmě poslední pořádaný v prostorách Mánesa z důvodu rekonstrukce. Probíhají jednání ohledně nových prostor pro veletrh Antique. Příprava žádosti na MŠMT o akreditaci RA na další období.

 • 11. 2. 2009

  RA – na MŠMT podána žádost o akreditaci rekvalifikačního studia pro obor starožitník na další období. Členové AS dopisem informováni o Zákonu č. 253/2008 Sb., který stanovuje obchodníkům s předměty kulturní hodnoty povinnost identifikace klientů při uzavírání komisních a výkupních smluv.

 • 1. 4. 2009

  Konference CINOA tento rok v Mnichově, příští rok se bude konat v Praze. Proběhlo jednání na ČVUT ohledně možnosti využití analytických metod pro určování stáří předmětů, členové AS budou mít možnost si domluvit na ČVUT zjištění stáří dodaného předmětu. Jednání s českou stavební akademií o možnosti pronájmu prostor pro RA. MŠMT udělena akreditace pro RA na další 3 roky.

 • 13. 5. 2009

  Veletrh Antique 23.–27. 4. 2009 Mánes, cena za nejlepší expozici – Starožitnosti M. Jankovský, nej exponát-plastika H. Laurense – M. Jankovský. Cena za obchod roku 2008 – Starožitnosti Z. Slezáček. AS obdržela od CINOA dopis ohledně konání konference v 2010 v Praze.

 • 10. 6. 2009

  Podzimní veletrh proběhne ještě v Mánesu. Výběrové řízení na nové prostory uzavřeno, kalkulace na prostory v Novoměstské radnici je vyhovující. Projednána organizace konference CINOA.

 • 13. 6. 2009

  Koná se VH AS.

 • 17. 9. 2009

  Výjezdní zasedání prezidia – Brno. RA – nový školní rok zahájen v nových prostorách v budově ABF, Václavské nám. 31. Příprava podzimního veletrhu. Na konferenci CINOA v Mnichově prezentace programu konference, která proběhne v červnu 2010 v Praze.

 • 14. 10. 2009

  Předložen Návrh smlouvy o pořádání Veletrhu Antique v NR na Karlově náměstí. Probíhá příprava veletrhu. 13. 10. 2009 proběhl křest knihy R. Šubrta „Míšeňský porcelán“ v prostorách UMPRUM, účast ředitelka muzea pí. Königsmarková, Prof. Knížák, Ing. Šustková.

 • 13. 11. 2009

  Podzimní veletrh Antique 11.–15. 11. 2009, poslední ve výstavní síni Mánes, kde je od jara 2010 plánována rozsáhlá rekonstrukce. Cena za nejlepší expozici udělena – Pražské starožitnosti Z. Uhlíř, Cena za nejlepší exponát - pracovna podle návrhu L.Šalouna, Starožitnosti Pod Kinskou, Cena Odborné komise- obraz J. Zrzavého „Portrét paní Osuské“ – Antikvity Art Aukce.

 • 9. 12. 2009

  Jarní veletrh Antique se bude konat již v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Jednání ohledně uspořádání prostor.
  Ing. Šustková zahájila spolupráci s časopisem Royal Report, zde bude publikovat články o starožitnostech+propagace veletrhu a RA.

 • 13. 1. 2010

  Probíhají prohlídky nových výstavních prostor v NR . Na stavbu v hlavním sále – výběrové řízení. Příprava konference CINOA v Praze - program + organizace.

 • 17. 2. 2010

  Připraveny nové osnovy pro RA. L. Šustková připravila již program konference CINOA, + rozpočet.

 • 17. 3. 2010

  Příprava veletrhu v nových prostorách, vybrána firma na stavbu v hlavním sále. Byl spuštěn internetový portál www. artplus.cz, mapuje aukční trh v ČR. Jednání o další smlouvě na pronájem prostor pro RA v domě ABF.

 • 24. 4. 2010

  Valná hromada AS. Přijat nový člen prezidia AS Prof. Barteček, CSc. Členství v prezidiu ukončila V. Šebrlová . Podepsána smlouva s ABF na pronájem prostor pro RA na další rok.

 • Květen 2010

  13.–16. 5. 2010 veletrh Antique v NR - téma „Šperk“.

  Cena za nejlepší expozici – Starožitnosti M. Jankovský, Cena za nejlepší exponát – obraz Oskare Rexe "Golgota" – Antikvity Art Aukce. Cena obchod roku 2009 – Starožitnosti J. Huněk.

 • 9. 6. 2010

  Zhodnocení průběhu veletrhu.

 • 24.–26. 6. 2010

  Konference CINOA.

  Lobkowiczký palác, doprovodný program - Anežský klášter, Pražský hrad, plavba parníkem po Vltavě, Tančící dům.

 • 1.9. 2010

  Příprava podzimního veletrhu. Příprava nových webových stránek AS. Velice kladné ohlasy od účastníků konference CINOA v Praze. AS nabídnuta účast na veletrhu „For Decor“ v Letňanech. Zahájen nový školní rok RA.

 • 13. 10. 2010

  Příprava veletrhu Antique, posílena reklama.
  AS se účastnila veletrhu v Letňanech, propagace veletrhu Antique. Slavnostní vyřazení absolventů RA.

 • 11. 11. 2010

  Podzimní veletrh 11.–14. 11. 2010 v NR, Karlovo náměstí. Téma „Art deco“. Cena za nejlepší expozici – Galerie Arcimboldo, Cena za nejlepší exponát – E. Filla „Zátiší s pohárem“ - Aukční dům Meissner-Neumann, Cena odborné komise – kolekce českého Art deca - Starožitnosti M. Jankovský.

 • 8. 12. 2010

  Zhodnocení roku 2010.

 • 12. 1. 2011

  Upřesnění termínu konání veletrhu v roce 2011. V tomto roce oslaví AS 20. výročí svého založení. Příprava výjezdního zasedání prezidia AS.

 • 17. 3. 2011

  Výjezdní zasedání do Olomouce. Program připravil Prof. Barteček. Na MK a Evropské komisy odesláno stanovisko AS ke směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/84/ES o právu na opětný prodej.

 • 6. 4. 2011

  Příprava veletrhu. Posílena inzerce RA – ročenka,Art&Antiques, www.antikpraha.cz.

 • 7. 5. 2011

  Valná hromada AS.

 • 19. 5. 2011

  Veletrh Antique 19.–22. 5. 2011 NR, Karlovo náměstí – téma „Secese“.

  Cena obchod roku 2010 – Starožitnosti Alma. Cena za nejlepší expozici – Galerie Arcimboldo, Cena za nejlepší exponát – soubor nábytku Biedermayer – Restaurátorské ateliéry Bárta.

  20. 5. 2011 aukce pro MK - reliéfy z Karlova mostu + dobročinná aukce.

 • 8. 6. 2011

  Zhodnocení veletrhu a charitativní aukce. Prezidentka se účastnila jednání Rady Puncovního úřadu. Závěrečné zkoušky 2. Ročníku RA. Konference CINOA 24.–26. 6. 2011 Petrohrad., za AS účast Ing. P. Young.

 • 14. 9. 2011

  Zahájen nový školní rok RA, ročníky jsou plně obsazeny.

  Informace o termínu podzimního veletrhu, projednána inzerce.
  Zhodnocení konference CINOA,otázka autorských poplatků, snaha o změnu předpisů.

 • 5. 10. 2011

  5. 10. 2011 poslední termín závěrečných zkoušek 2. Ročníku RA. Příprava veletrhu, propagace. Návrh obchodů na ocenění „Obchod roku“.

 • Listopad 2011

  Veletrh Antique 24.–27. 11. 2011 NR – téma „Starožitné hračky“.

  Cena za nejlepší expozici - Pražské starožitnosti Z. Uhlíř, Cena za nejlepší exponát – kolekce stolních hodin-Starožitnosti Z. Slezáček, Cena odborné komise – E.Filla „Zátiší s konvici“ – Aukční dům Meissner-Neumann, Tématická cena – Pohyblivý ševcovský orloj – Antikvity Art Aukce.

 • 2. 11. 2011

  Slavnostní vyřazení absolventů RA.

 • 14. 12. 2011

  Zhodnocení roku 2011. MK vytvořilo pracovní skupinu k přípravě nového autorského zákona, za AS se budou účastnit Ing. Šustková, M. Kobert. Byl přijat nový zákon o znalcích. Příprava žádosti na MŠMT na akreditaci pro RA na další období. RA – zajištěni noví lektoři, již přednášejí. Cena za „Obchod roku 2011“ udělena Galerii Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov, majitele F. Pochmona.