Přihláška za člena AS pro fyzické osoby bez podnikatelské činnosti

Informace o fyzické osobě

Adresa

Poznámky

Máte-li jakékoliv připomínky nebo dotazy, napište je do následujícího pole.

*
Stvrzuji, že jsem byl náležitě poučen a informován o zpracování svých osobních údajů, které zde uvádím, a to v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

*
Podáním této přihlášky za člena Asociace starožitníků, z.s. prohlašuji, že jako fyzická osoba nebudu využívat svého případného budoucího členství ve prospěch své nebo cizí výdělečné činnosti a ani jinak spojovat. Zároveň beru na vědomí, že v případě podezření prezidia Asociace na porušení této povinnosti kdykoliv v budoucnu, bude žádost o členství zamítnuta. Stejně tak dojde k mému vyloučení kdykoliv v budoucnu podle § 3 odst. 5 Stanov Asociace starožitníků, z.s. a budu povinen závadný stav odstranit a nahradit případnou škodu tímto způsobenou.

* Tučně zvýrazněná pole jsou povinná.