Kam za uměním na dovolené

20. 5. 2013

Jedete na letní dovolenou k moři a chtěli byste vidět i něco zajímavého? Právě pro vás je tento text. Poznáváním pokladů minulosti si člověk může příjemně zpestřit i období odpočinku.

Záměrně se dnes nechceme zabývat velkými muzei a galeriemi, jakými jsou „Musée d’Orsay“ s obrazy impresionistů či impozantní „Louvre“ v Paříži, Metropolitní muzeum vystavující dějiny umění celého světa v New Yorku (které si zasluhuje několikadenní návštěvu), bohatá Vatikánská muzea v Římě, legendární londýnská muzea či „Museo del Prado“ v Madridu, protože na tato místa se člověk obvykle vydává v zimě, či s cílem věnovat se pouze tomuto tématu. Návštěva těchto významných muzeí vyžaduje mnoho času, soustředění i energie a člověk by si na prohlídku pokladů v nich vystavených měl vyčlenit dostatečné množství času. Návštěvu by měl absolvovat v pokoře, beze spěchu. Pro některé z nás může celodenní chození muzeem znamenat skutečný relax, ale pro mnohé je příliš náročné zejména v létě, kdy je venku krásně a člověk si chce vychutnat každý den. Pokud tráví dny letního odpočinku rodina pohromadě, nemusí také vyhovovat dlouhé chození mezi uměleckými předměty všem. Proto přicházíme dnes s několika náměty, jak si zpestřit odpočinek u moře či cestování cizokrajnými zeměmi krátkými a příjemnými zastávkami, kdy člověk načerpá správnou dávku minulosti a kultury, která k letnímu rozjímání patří.

Pokud míříte do středu italské boty, do Neapolského zálivu, rozhodně neváhejte s návštěvou Pompejí krčících se pod majestátným Vesuvem, který město v roce 79 n. l. pohřbil pod příkrov popela a lávového deště při erupci. Vesuv byl v té době pokládán za vyhaslou sopku, výbuch nikdo nečekal a město vyhaslo ve velmi krátké chvíli, díky čemuž bylo zachováno neuvěřitelné množství památek z období vrcholného rozkvětu starého Říma. Teprve v minulém století byl postupně odkryt Apollónův chrám, forum, množství mozaik a maleb, úžasných soch, amfiteátr či domy obyčejných měšťanů a dílny řemeslníků. Jeden den prožitý v Pompejích člověku dá více, než týden s knihou o dějinách Římské říše. Blízkost moře vám umožní osvěžit se na závěr koupelí v moři a večer si pochutnat na pizze, která z Neapolského zálivu pochází.

O něco severněji, v oblasti Latia poblíž Říma, rozhodně stojí za to navštívit lázně Tivoli. Toto lázeňské městečko skrývá vilu D´ Este s unikátním komplexem uměle vytvořených vodopádů a fontán z 18. a 19. století a Vilu Adriana, kterou dal postavit na počátku našeho letopočtu císař Hadrián na pahorku plném olivovníků, kde je možno vidět, jak žili bohatí Římané v období počínajícího úpadku Římské říše. Uvidíte tam bazén obklopený sochami, vodní amfiteátr, původní vila a další zajímavosti. Procházka mezi vodotrysky je velmi romantická a osvěžující a dá nám nahlédnout do úplně jiného historického období. Návštěvu Tivoli vzhledem k poloze u dálnice lze snadno zakomponovat do cestovního plánu a postačí na ni pouhé tři hodiny. Více na www.villa-adriana.net.

Chcete-li v létě v Itálii nakupovat starožitnosti, je to poměrně snadné. V toskánském Arezzu, středověkém městě zlatníků a starožitníků, probíhá velký pouliční trh se starožitnostmi přímo v historickém centru města první víkend v měsíci po celý rok. Stejně je tomu tak v létě i ve Viareggu a dalších městech kolem pobřeží. Profesionální trhy probíhají pak ve všech velkých městech, obvykle na výstavištích, např. v Parmě, Brescii apod. Jen pozor na kopie!

Pokud Vás cesta zavede do čarokrásných Benátek, vystupte z vaporetta stanici před sv. Markem na Canalu Grande u Palazzo Venier dei Leoni z 18. století, kde je instalována v malém muzeu Kolekce Peggy Guggenheim. Osobitá a velmi osobní sbírka Peggy Guggenheim, dědičky slavné těžařské a mecenášské americké rodiny, byla vytvářená průběžně od roku 1949. V tomto malém muzeu je soustředěna možná nejdůležitější sbírka Itálie s evropským a americkým uměním první poloviny 20. století, obsahující díla kubismu, surrealismu, abstraktního expresionismu a moderny od Picassa, Dalího, Pollocka, Magritteho a dalších. Překvapenému oku českého návštěvníka jistě neujde obraz od Karla Čapla. V nádvoří mezi hlavními budovami je v zahradě umístěna rozsáhlá sbírka plastik, v kavárně visí na zdech fotografie Peggy a jejích přátel, slavných umělců a v rohu zahrady najdete hrob sběratelky a jejích psíků. Prohlídka muzea, kde je člověk atakován jedním slavným jménem za druhým, trvá kolem dvou hodin a je příjemnou zastávkou na procházce Benátkami. Více na www.guggenheim-venice.it.
 

Návštěvník Francie jistě nemůže minout Paříž. Atmosféra toho města je prodchnuta uměním, stačí se projít po Montmartru, kde vždy žili malíři a umělci a i denně tu probíhá trh s uměleckými předměty. Pro letní cestování je mnohem příjemnější vyjet například do oblasti calvadosu, pomezí Bretaně a Normandie, kde nám při příjezdu k moři vyrazí dech pohled na romantický „Mont St. Michel“ ze 12. století, zahalený v mlze vysoko nad mořem. Po hodinové procházce se člověk vžije do toho, jak se žilo ve středověku. O pár kilometrů dál leží město Bayeux, kde je vystavena jedna z nejstarších textilních památek Evropy, proslulý koberec z Bayeux z 11. století, na kterém je vyšit na 60 metrech hrdinský příběh dobývání Anglie Vilémem Dobyvatelem.

Ve Francii se také člověk často setkává s různými typy starožitnických trhů. Například pobřežní město Nice na riviéře má přes 200 obchůdků s antikvitami. Pokud nápisy na plakátech hlásají, že se ve městě odehrává Salon d´antiguaries, jedná se o veletrh s luxusními starožitnostmi s omezeným počtem obchodníků, kteří obvykle přivážejí špičkové kusy za špičkové ceny. Foir antiquites-brocante jsou naopak trhy, které se konají obvykle v centrech měst a jsou určeny pro širší veřejnost, trvají obvykle jeden až dva dny. Takový trh můžeme najít třeba v prázdninovém Nice.

Mnoho návštěvníků v období prázdnin zavítá do Španělska, kde je každé z historických měst galerií pod širým nebem. Místo, které by neměl minout návštěvník středního Španělska, je rozhodně Alhambra v Grenadě. Výlet od moře do Alhambry zabere jeden den, ale jistě toho nebudete litovat. Toto místo je ukázkou architektury využívající prostor, světlo a vodu, mísí se zde arabský styl s evropskými vlivy a ani v nejparnějším létě zde není horko. Člověk se nemůže ubránit pocitu, že tak nějak vypadá ráj.

Na severu kousek od pobřeží Costa Brava, častého cíle dovolených v Katalánsku, je ve městě Figureas Teatro-Museo Dalí, které založil v roce 1974 slavný zdejší rodák Salvator Dalí a které je v tomto po Pradu nejnavštěvovanějším španělským muzeem. V muzeu jsou vystavena významná i méně významná díla tohoto autora, ale i tvůrců ovlivněných jeho dílem. Půldenní prohlídku muzea lze lehce zkombinovat s koupáním v moři a zakončit vynikající večeří na závěr dne. Více na www.salvador-dali.org.
 

Španělská Barcelona se honosí největším počtem secesních budov ze všech evropských měst. Toto město popustilo uzdu nejodvážnějším architektům té doby. Je zcela nevyhnutelné dojít ke Gaudího kostelu Segrada Família a kochat se vysoce originální architekturou umělce, který své tvorbě zcela obětoval život a pokračovat dál po stopách tohoto úžasného umělce.

Protože hodně letních cest míří do Řecka, poradíme na závěr návštěvníkům pevniny či ostrovů. Choďte s otevřenýma očima, na každém místě se setkáváte s bohatou historií této země, s uměním a kulturou, která dala základ evropské vzdělanosti. V málokteré zemi je tak snadné skloubit relax se vzděláním a kulturními zážitky.

Podaří-li se vám vhodně zkombinovat krátké kulturní zastávky s aktivním odpočinkem, prožijete nejkrásnější dovolenou, která vás naplní krásnými zážitky a budete na ni vzpomínat, až budete listovat knihami o umění za dlouhých zimních večerů.


zpět na obsah poradny