Vznik a fungování vzdělávacího systému Asociace starožitníků

5. 4. 2013

Asociace starožitníků si byla hned v době svého vzniku vědoma toho, že zdaleka ne každý, kdo se o starožitnosti zajímá, měl možnost v minulosti tento obor studovat. Filosofické fakulty měly pouze omezený počet studijních míst oboru dějin umění v každém ročníku, což zdaleka nepokrylo zájem potenciálních studentů. Kromě toho bylo zřejmé, že bude třeba zvyšovat kvalifikaci a okruh znalostí lidem, kteří začali v nově oživených obchodech se starožitnostmi po revoluci v roce 1989 působit.

Tak vznikla Rudolfinská akademie, dvouleté rekvalifikační studium s dnes již úctyhodnou 14letou tradicí, které poskytuje pracovníkům ve starožitnostech, ale i dalším potenciálním zájemcům o tento obor komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění.

Tuto školu lze studovat snadno jako doplňkové studium při zaměstnání, jiné vysoké škole, po maturitě, neboť jeho forma je zábavná a vyvážená. Jako přednášející se zde střídají špičkoví odborníci – teoretici na jednotlivé obory dějin umění, odborníci na užité umění, představitelé puncovního úřadu, psychologové prodeje, restaurátoři, představitelé aukčních síní ale i obchodníci, kteří jsou schopni poskytnout posluchačům praktické znalosti získané zkušenostmi z obchodů i informace o cenách a trendech.

Studenti, z nichž někteří jsou např. zaměstnanci starožitnictví, právníci, pracovníci galerií, studenti pomaturitních jazykových škol, vysokých škol, sběratelé a další, mají možnost od letošního roku využít i výhod, které poskytuje vynikající zázemí muzeí, galerií a kulturních institucí v Praze. Studium je obohaceno o netradiční, ale velmi podnětné komentované prohlídky špičkových expozic, které teoretický výklad významně obohacují a přibližují a ještě více prohloubí dopad přednášek. Je možno zvolit formu 1× měsíčně celý den (sobota), nebo 2× měsíčně odpoledne (středa), přednáškové prostory jsou v centru Prahy.

Studium je samozřejmě zakončeno rekvalifikační zkouškou a vypracováním a obhajobou závěrečné práce, kde komise posuzuje pensum znalostí, které studenti získali, a jejíž absolutorium umožní absolventovi uplatnit se v oboru. Akreditaci povoluje a schvaluje Ministerstvo školství a mládeže ČR. Rudolfinská akademie má vysokou mezinárodní prestiž i díky členství Asociace starožitníků v C.I.N.O.A., mezinárodní organizaci obchodníků s uměním.

Přihlášku do školy lze získat na adrese Asociace starožitníků, Valentinská 7, Praha 1, nebo na internetové adrese www.asociace.com/prihlaska-rudolfinska-akademie/, školní rok začíná v září a vzhledem k omezenému počtu studijních míst doporučujeme zajistit si ji v předstihu. Přijímací zkoušky se nedělají. Bližší informace lze též získat na Veletrhu starožitností ANTIQUE - Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 - od 18. do 21. 4. 2013.


zpět na obsah poradny