Předchozí veletrhy starožitností Antique

45. veletrh starožitností Antique – podzim 2021

Plakát Antique podzim 2021
 • Termín konání: 23.–26. 9. 2021
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

České sklářství – umění a řemeslo, kterému se klaněl svět

České sklo zažilo v dějinách minimálně tři období, kdy stálo na vrcholu a bylo předmětem obdivu celého světa. Bylo nejen vizitkou kulturní a umělecké vyspělosti českých zemí, ale také významnou ekonomickou komoditou. Na historickou tradici českého sklářství navíc dnes úspěšně navazují současní tvůrci a designéři a sklo nadále přitahuje pozornost široké veřejnosti. To všechno jsou důvody, proč Asociace starožitníků tématem 45. veletrhu Antique učinila právě starožitné sklo.

Mezi historické vrcholy českého sklářství patří bezesporu baroko, tehdy české ryté a broušené sklo napodobovali řemeslníci po celém světě, dokonce i v Benátkách. Další proslulost přinesly našemu sklářství artefakty ve stylu empíru a biedermeieru, tedy období, v němž se české sklárny orientovaly na výrobu neprůhledného barevného skla nového složení a odstínů. Potřetí pak české sklo zazářilo v období secese, kdy například česká sklárna J. Loetze v Klášterském Mlýně začala mezi prvními na světě přejímat nový design i receptury na sklovinu a v roce 1900 na světové výstavě v Paříži bylo její sklo oceněno společně se slavnou sklárnou Tifanny a Daumovým sklem.

Všechny tři historické vrcholy českého sklářství budou prezentovány v neprodejné expozici Asociace starožitníků a zastoupeny i v nabídce vystavovatelů na 45. veletrhu starožitností Antique, který se koná od 23. do 26. září a v prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Na podzimním 45. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné veletržní komise

Goblén Brusel, 1. polovina 16. století
Castle Stracov s. r. o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Madona, Francie 1500–1560
Antiques Strnad

Uznání za nejlepší expozici

AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.

44. veletrh starožitností Antique – podzim 2019

Plakát Antique podzim 2019
 • Termín konání: 14.–17. 11. 2019
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Podzimní Antique navštívilo zhruba osm tisíc lidí, cenu odborné veletržní komise získala unikátní sbírka kreseb J. Zrzavého

V neděli 17. listopadu skončil na Novoměstské radnice 44. veletrh starožitností Antique. Expozice více než 60 vystavovatelů si během čtyř dnů prohlédlo zhruba osm tisíc lidí. Odborná komise jako obvykle hodnotila nejzdařilejší expozice a nejzajímavější exponáty veletrhu.

Nejvíce ji tentokrát zaujala kolekce stovky výjimečných kreseb Jana Zrzavého, za kterou si hlavní cenu odborné veletržní komise odnesla společnost AAA – Antikvity Art Aukce. Komise dále udělila uznání za nejlepší expozici společnosti Starožitnosti Michal Jankovský, Praha. Zvláštní cenu prezidenta Asociace starožitníků pak získal exponát od společnosti Cinolter Antiques – španělský kabinet typu vargueno.

V rámci veletrhu se historicky poprvé uskutečnila dobročinná aukce, a to ve prospěch Nadačního fondu AROK, který se věnuje podpoře duševně nemocných pacientů a jejich rodin. Předměty do aukce darovali jak vystavovatelé z řad starožitníků, tak i současní umělci a studenti AVU. Celkem se vydražily umělecké předměty a umělecká díla za 206 tisíc Kč, dalších více než 12 tisíc Kč pak vynesla veřejná sbírka mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu. Všem, kdo svým darem podpořili aukci či sbírku, děkujeme.

Srdečně vás také zveme na další veletrh Antique, který se bude v prostorách Novoměstské radnice v Praze konat ve dnech 23. až 26. dubna 2020.

Na podzimním 44. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné veletržní komise

Soubor prací Jana Zrzavého, mimořádná kolekce sta výjimečných kreseb
AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Španělský kabinet typu vargueno.
Cinolter Antiques s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský, Praha

43. veletrh starožitností Antique – jaro 2019

Plakát Antique jaro 2019
 • Termín konání: 11.–14. 4. 2019
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Veletrh Antique navštívilo téměř osm tisíc lidí, nejlepším exponátem se stalo barokní benátské křeslo

V neděli 14. dubna skončil na Novoměstské radnice 43. veletrh starožitností Antique. Během čtyř dnů zhlédlo zhruba 60 expozic více než sedmdesáti vystavovatelů téměř osm tisíc lidí, čímž se tento jarní Antique vyrovnal obecně o něco navštěvovanějšímu podzimnímu termínu veletrhu. Odborná komise zase již tradičně vybrala nejzdařilejší expozice a nejzajímavější exponáty veletrhu.

Hlavní cena odborné veletržní komise byla udělena společnosti European Arts Investments s.r.o., Praha, a to za nejlepší exponát – olej Jindřicha Pruchy (1886–1914) „Chalupa s kvetoucími stromy“ s datací 1914. Komise dále udělila uznání za nejlepší expozici Starožitnostnostem Michal Jankovský, Praha. Zvláštní cenu pak tradičně uděluje na veletrhu Antique také prezident pořádající Asociace starožitníků. Jan Neumann tentokrát přiřkl Cenu prezidenta Asociace starožitníků vystavovateli ArtKabinet Zíka, Praha, a to za mimořádný exponát – barokní benátské křeslo, řezané a zlacené s figurální a akantovou výzdobou, z 1. poloviny 18. století, které je dílem Antonia Corradiniho (1688–1752).

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem veletrhu byl vztah umění a kýče, mohli návštěvníci sami hlasováním rozhodnout, který z předmětů, jež organizátoři vystavili jako typickou ukázku kýče, je podle nich nejkýčovitější. Z ukázek vystavených v rámci speciální expozice Salon vetešníka návštěvníci v anketě vyhodnotili jako „nejlepší“ moduritové postavičky dvojice pralidí s dítětem, které jsou typickým příkladem levné umělecké tvorby 60. až 70. let 20. století. V závěsu za nimi se umístila keramická kasička „čertík“ z 80. let 20. století a třetí místo obsadila plastika na stěnu „Tahiťanka“ z kolorované sochařské sádry, z 30. let 20. století.

Podzimní veletrh Antique, v pořadí již 44., se bude konat ve dnech 14. až 17. listopadu 2019 opět v prostorách Novoměstské radnice. Již nyní vás na něj srdečně zveme.

Na jarním 43. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise

„Chalupa s kvetoucími stromy“, Jindřich Prucha (1886–1914), olej na plátně adjustovaném na kartonu, 67×80 cm, rámováno, datace 1914, signováno vlevo dole Prucha.
European Arts Investments s.r.o., Praha

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Barokní křeslo, řezané a zlacené s figurální a akantovou výzdobou, rekonstrukce tradičního čalounění, 1. polovina 18. století, Antonio Corradini (1688–1752), severní Itálie, Veneto.
ArtKabinet Zíka, Praha

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský
Praha

42. veletrh starožitností Antique – podzim 2018

Plakát Antique podzim 2018
 • Termín konání: 15.–18. 11. 2018
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Podzimní Antique završil 25 let konání veletrhů starožitností v ČR a sledoval proměny československého designu.

Podzimní, již 42. veletrh Antique završil čtvrtstoletí konání této v rámci České republiky ojedinělé akce. Asociace starožitníků si tuto skutečnost připomněla mimo jiné vydáním pamětní medaile dle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla. Ústředním tématem veletrhu byly proměny československého designu v uplynulých 100 letech a jednalo se tedy o reflexi stého výročí založení Československa, které jsme si připomínali krátce před začátkem veletrhu.

Veletrh navštívilo během čtyř dnů zhruba osm tisíc lidí, kteří vybírali z nabídky téměř sedmdesáti vystavovatelů. Jako obvykle se na veletrhu objevilo i několik mimořádných děl, mezi nimi například konvolut kreseb Jana Zrzavého v expozici AAA - Antikvity Art Aukce. Na některá pozoruhodná díla upozornila také ocenění odborné veletržní komise. Ta udělila hlavní cenu starožitnictví Antique Křižovnická za exponát Žena v modrých šatech signovaný 1924, William Malherbe (1884–1955). Jako nejlepší expozici vyhodnotila komise expozici Starožitnosti Michal Jankovský. Cenu prezidenta Asociace si odnesla Informelní kompozice Jana Koblasy (1932–2017), signováno K…65 (kombinovaná technika na plátně 150×150 cm), kterou na veletrh přivezl ostravský vystavovatel Starožitnosti Baltazar.

V průběhu konání veletrhu probíhala mezi vystavovateli i návštěvníky již tradiční dobročinná sbírka ve prospěch společnosti Nautis, která se věnuje všestranné pomoci lidem trpícím autismem a jejich rodinám. Děkujeme všem, kdo aktivity Nautisu jakoukoliv formou podpořili.

Ve dnech 11. až 14. dubna 2019 se o pět v prostorách Novoměstské radnice bude konat 43. veletrh Antique. Již nyní vás na něj srdečně zveme.

Na podzimním 42. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise

„Žena v modrých šatech“, sign. 1924, William Malherbe (1884–1955)
Antique Křížovnická - Josef Salmon, Praha

Cena prezidenta Asociace starožitníků

„Informelní kompozice“, Jan Koblasa (1932–2017), signováno K…65, kombinovaná technika na plátně.
Starožitnosti Baltazar, Ostrava

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský
Praha

41. veletrh starožitností Antique – jaro 2018

Plakát Antique jaro 2018
 • Termín konání: 19.–22. 4. 2018
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

41. veletrh Antique připomněl blížící se výročí založení Československa

Jarní veletrh Antique si za své ústřední téma zvolil „Umění mladí republiky“. Asociace starožitníků tak chtěla připomenout umělce, umělecké směry a motivy, které se úzce pojí s počátky samostatného Československa a s první republikou, a zdůraznit, že k utváření identity nového státu Čechů a Slováků přispěli také mnozí umělci, ať už konkrétními počiny nebo tím, že svou vlast reprezentovali svými pracemi navenek.

Asociace přispěla k tomuto tématu i svou vlastní expozicí mincí a bankovek první republiky, na jejichž výtvarném pojetí se podíleli přední čeští výtvarníci, jako byli Mucha, Gutfreund nebo Švabinský. Dobového ducha připomněla také expozice „Prvorepublikový salon“, kde v kulisách dobového nábytku, doplňků, ale i oděvů probíhala převážná část doprovodného programu veletrhu, především přednášky a besedy.

Mimořádným počinem bylo představení sbírky keramiky z Vranovské vsi, kterou shromáždil MUDr. Hořava a na veletrhu ji prezentoval spolu s katalogem produkce z dílny pozoruhodné, ale dosud málo známé firmy Wranitzky.

Hlavní cenu odborné veletržní komise získala na tomto veletrhu expozice společnosti AAA – Antikvity Art Aukce. Komise ocenila vyváženost a kvalitu exponátů v čele s vynikajícím portrétem paní Osuské od Jana Zrzavého, kterému se přezdívá „Československá Mona Lisa“. Obraz je považován za jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší neoklasicistní portrét na světě a zároveň byl nejdražším exponátem veletrhu. Uznání za nejlepší expozici získal vystavovatel Antiques Petr Strnad z Červeného Kostelce. Kromě toho byla již tradičně udělena také cena prezidenta Asociace starožitníků. Tu letos získal olej na plátně s názvem „Švadlena“ od Františka Muziky z roku 1921, který na veletrh přivezla společnost Arthouse Hejtmánek galerie a aukční dům.

Příští, již 42. veletrh Antique se uskuteční od 15. do 18. listopadu 2018, opět v prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Na jarním 41. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise

Ocenění za nejlepší expozici pro vyváženost a kvalitu exponátů v čele s vynikajícím obrazem „Československá Mona Lisa – portrét paní Osuské“ od Jana Zrzavého.
AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

„Švadlena“, František Muzika, 1921, olej na plátně 71×55 cm.
Atrhouse Hejtmánek galerie a aukční dům s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Antiques Petr Strnad
Červený Kostelec

40. veletrh starožitností Antique – podzim 2017

Plakát Antique podzim 2017
 • Termín konání: 23.–26. 11. 2017
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Jubilejní 40. veletrh Antique byl věnován tématu sběratelství

Ústředním tématem veletrhu byl tentokrát fenomén sběratelství, který je se starožitnostmi a uměním neodmyslitelně spjatý. Asociace starožitníků chtěla tímto krokem připomenout, jakou službu sběratelé svou aktivitou společnosti prokazují – i to, že promyšleně budovaná sbírka starožitností či jiných uměleckých předmětů může být zajímavou alternativou jiných typů investic. Vystavovatelé proto v souladu s ústředním tématem veletrhu akcentovali mimořádné sběratelské kusy, ucelenější sbírky starožitností i rarity a kuriozity ze světa starožitností; k vidění tak byla například unikátní kolekce užitkové keramiky z let 1907–1928 z produkce společnosti Rydl a Thon - Graniton, kterou na veletrh přivezl dr. Jiří Hořava. Zástupci Asociace se v rámci mediální podpory veletrhu zaměřili na informování o mimořádně hodnotných sbírkách a věhlasných sběratelích.

Mezi unikátní kusy, jež veletrh Antique veřejnosti tentokrát představil, patřily bezpochyby i exponáty oceněné veletržní komisí, prezidentem asociace i samotnými vystavovateli. Hlavní cenu odborné komise získal olej Adolfa Hoffmeistera „Přímořská krajina“ z roku 1921, který na veletrhu představila společnost European Arts Investments. Za nejlepší expozici označili vystavovatelé již zmíněnou sbírku Jiřího Hořavy. Cenu prezidenta Asociace starožitníků získala bronzová socha alegorie Hudby Josefa Drahoňovského z roku 1926, kterou vystavoval starožitník Michal Jankovský.

Jubilejní 40. Antique navštívilo na Novoměstské radnici od čtvrtka 23. 11. do neděle 26. 11. téměř osm tisíc lidí, kteří měli možnost prohlédnout si prodejní expozice sedmi desítek vystavovatelů z celé ČR. O podzimní veletrh bývá mezi veřejností již tradičně ještě větší zájem než o veletrh konaný v dubnu. Návštěvníci veletrhu totiž velmi často hledají i inspiraci pro nákupy vánočních dárků. Největšímu zájmu veřejnosti se tak těšilo především užité umění – zlaté a stříbrné šperky, drobné bronzy, předměty ze stříbra, některé porcelánové plastiky a umělecky či historicky zajímavé kusy skla.

Jarní, již 41. veletrh starožitností Antique se bude konat opět na Novoměstské radnici v Praze, a to od 19. do 22. dubna. Srdečně vás na něj zveme.

Na podzimním 40. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Přímořská krajina, Adolf Hoffmeister, 1921, olej na plátně 53,5×68,5 cm
European Arts Investments s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Josef Drahoňovský, bronzová socha – alegorie Hudby, původní odlitek z roku 1926
Starožitnosti Michal Jankovský

Uznání za nejlepší expozici

Dr. Jiří Hořava
Břilice – Třeboň

39. veletrh starožitností Antique – jaro 2017

Plakát Antique jaro 2017
 • Termín konání: 20.–23. 4. 2017
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Jarní veletrh Antique se zaměřil na investiční potenciál šperků

Také na 39. veletrhu Antique byla k vidění široká škála starožitností od plastik a soch přes obrazy, keramiku, porcelán a sklo až po starožitný nábytek a užitý design; hlavní pozornost byla však tentokrát věnována šperkům.

Asociace chtěla veřejnosti připomenout fakt, že starožitný šperk byl v době společenských nejistot vždy zárukou uchování hodnoty, ať už díky použitým materiálům – ušlechtilým kovům a drahým kamenům – nebo pro řemeslnou zručnost zpracování a časem prověřené estetické hodnoty. Vystavovatelé proto ve svých expozicích věnovali šperkům velký prostor a na veletrh přivezli, jako obvykle, i některé unikáty.

Patřil mezi ně bezesporu kubistický prsten Manhattan, šperk výjimečný nejen svým designem a vysokou hodnotou, ale také tím, že je ojedinělou ukázkou projevu kubismu ve šperkové tvorbě. Historicky zajímavý byl i další exponát veletrhu, sada zlatých šperků, kterou pro svou ženu nechal v roce 1952 vyrobit později svržený egyptský král Farúk I. Expozice samotné Asociace starožitníků nabídla přehled různých uměleckých stylů v designu šperků, mimo jiné také dva zlaté prsteny a náramek z období pozdně císařského Říma nebo manželské dobové prsteny z 18. stol., ale také šperky z oblíbeného období secese.

Odborná komise vyhodnotila jako nejpozoruhodnější exponát 39. veletrhu gotickou madonu s 1. poloviny 15. století a prezident Asociace vyzdvihl svým speciálním oceněním záslužný čin dr. Jiřího Hořavy, který na veletrhu představil kolekci asi 60 děl významné české keramičky Heleny Johnové (1884–1962) a rovněž rozsáhlou monografii o této výtvarnici, která vyšla krátce před konáním veletrhu.

Na veletrh zavítalo během čtyř dnů zhruba sedm tisíc návštěvníků, kteří měli možnost seznámit se s nabídkou 65 vystavovatelů. Antique tak potvrdil své postavení ojedinělé akce, která takto komplexně na jednom místě představuje laické i odborné veřejnosti český trh se starožitnostmi a funguje tak do značné míry také jako důležitá profesní a osvětová platforma.

Na podzim se bude konat jubilejní 40. veletrh starožitností Antique, a to ve dnech 23. až 26. listopadu. Již dnes vás na něj srdečně zveme.

Na jarním 39. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Gotická madona, polychromované dřevo, 91 cm, 1. pol. 15. století, střední Evropa
Arthouse Hejtmánek galerie a aukční dům s.r.o., Goetheho 17/2, Praha 6

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Soubor keramických prací a monografie Heleny Johnové
Dr. Jiří Hořava, Břilice 22, Třeboň

Uznání za nejlepší expozici

Pražské starožitnosti, Zdeněk Uhlíř
Mikulandská 8, Praha 1

38. veletrh starožitností Antique – podzim 2016

Plakát Antique podzim 2016
 • Termín konání: 24.–27. 11. 2016
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

38. Antique připomněl 25 let Asociace starožitníků

Již 38. veletrh starožitností Antique představil nabídku 65 vystavovatelů z celé ČR, přilákal bezmála osm tisíc návštěvníků a několika způsoby upozornil na významné jubileum Asociace starožitníků – letos na podzim totiž uplynulo 25 let od jejího založení.

Výročí vzniku si Asociace připomněla mimo jiné speciálním číslem Sběratelských novin, společenským setkáním v Klubu starožitníků i odbornou debatou na téma sbírání starožitností v Česku, která se uskutečnila ve spolupráci s Literárními novinami v den zahájení veletrhu. U příležitosti čtvrtstoletí své existence nechala také asociace razit pamětní medaile dle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla, kterou si mohli zájemci přímo na veletrhu koupit.

V průběhu podzimního veletrhu Asociace starožitníků podpořila formou sbírky mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu pacienty trpící autismem, a to prostřednictvím Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Sbírka vynesla 19 730 Kč, tyto prostředky budou použity na financování individuálních terapií a skupinových nácviků, které slouží k rozvoji psychosociálních dovedností dětí a dospělých s autismem.

Další veletrh starožitností se bude konat od 20. do 23. dubna 2017, a to opět na Novoměstské radnici v Praze. Již dnes vás na něj srdečně zveme.

Na podzimním 38. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Soubor nábytku Františka Bílka, návrh z roku 1931
Restaurátorské ateliéry Bárta, Hořice v Podkrkonoší

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Plastika jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova, Bohumil Kafka, rok 1932
Starožitnosti Rybáček, Poděbrady

Uznání za nejlepší expozici

Galerie Kirké, RNDr. Petr Mazna, Praha 4

37. veletrh starožitností Antique – jaro 2016

Plakát Antique jaro 2016
 • Termín konání: 21.–24. 4. 2016
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Jarní veletrh starožitností Antique navštívilo více než sedm tisíc lidí

Veletrh starožitností Antique, který se od čtvrtka 21. 4. do neděle 24. 4. konal již tradičně na Novoměstské radnici v Praze, navštívilo během čtyř dnů přes sedm tisíc lidí. Hlavním motivem veletrhu byla ženská krása v umění s podtitulem „Od Věstonické venuše po současnost“.

Žena byla vždy inspirací všech druhů umění, romantickou múzou básníků, romanopisců, malířů, sochařů i hudebníků. Ideál krásy se v dlouhé historii a v různých kulturách mnohokrát proměnil a výtvarné i užité umění tyto proměny dobře zachycují. „Jednou to byly úzké boky a malá ňadra, jindy bujné široké boky a vnadné poprsí, poté zase dětsky štíhlá těla, úzký pas a oblé boky atd. Korunou krásy byly např. vlasy, ruce, kotníky či ňadra,“ vysvětluje viceprezidentka Asociace Simona Šustková a dodává: „Vzhledem k tomu, že po většinu lidské historie byla žena viděna očima muže, je často zobrazována s jemným či silnějším erotickým podtextem.“

Jarní veletrh Antique se tak ve svých expozicích tentokrát zaměřil právě na různé podoby ženské krásy a její ztvárnění v dílech malířů, grafiků, sochařů i fotografů. Návštěvníci mohli obdivovat mimo jiné detailně propracované figury tanečnic z dílny francouzského umělce Demetra Chiparuse, ženské figury Ferdinanda Preisse inspirované postavami olympijských sportovkyň, plastiky Brunno Zacha, jenž zachytil ve svých modelech erotiku a sexuální svobodu dekadentní berlínské společnosti, stylizované sochy Rakušana Josefa Lorenzla nebo díla předního českého představitele dekorativismu Jaroslava Horejce.

Velkou pozornost veřejnosti přilákaly dva mimořádné exponáty 37. veletrhu: prvním z nich byla unikátní československá státovka, pětitisícikoruna z roku 1919, která patří mezi nejméně dostupná československá platidla a jejíž dnešní hodnota se dle odhadů pohybuje mezi 3 a 5 miliony Kč. Na veletrhu byla k vidění pouze v sobotu.

Druhým pozoruhodným exponátem pak byl dosud neznámý olej Josefa Čapka Den a noc, který byl loni objeven na zadní straně jiného obrazu. Veřejnosti bylo toto dílo představeno zřejmě vůbec poprvé. Jeho odhadní cena se pohybuje mezi 4,5 a 7 miliony korun.

Podzimní, již 38. veletrh starožitností Antique se na Novoměstské radnici bude konat ve dnech 24. až 27. listopadu 2016.

Na jarním 37. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Den a noc, Konvalinky, oboustranný olej na plátně, 34×44 cm, Josef Čapek, r. 1921
European Arts Investments s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Melancholie, olej na plátně, Otakar Mrkvička (1898–1957)
Námořník, olej na plátně, Otakar Mrkvička (1898–1957)
AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Pražské starožitnosti – Zdeněk Uhlíř

36. veletrh starožitností Antique – podzim 2015

Plakát Antique podzim 2015
 • Termín konání: 19.–22. 11. 2015
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po podzimním veletrhu

Podzimní veletrh starožitností antique přilákal přes osm tisíc návštěvníků

Veletrh starožitností Antique, který se od čtvrtka do neděle konal na Novoměstské radnici v Praze, navštívilo během čtyř dnů více než osm tisíc lidí. Veletrh připomenul historické úspěchy českého umění na světových výstavách Expo.

Pořadatelé z řad Asociace starožitníků ČR se za historií světových výstav rozhodli ohlédnout záměrně. Právě na podzim totiž vyvrcholilo letošní Expo v Miláně. „Současné výstavy Expo představují moderní trendy v technologiích a designu a stejně tak tomu bylo v minulosti. Světové výstavy měly ale v dobách, kdy chyběly komunikační technologie a méně se cestovalo, neporovnatelně větší dopad. Představily nové umělecké směry a významně přispěly i k rozvoji české umělecké tvorby,“ říká k historii světových výstav prezident Asociace starožitníků Jan Neumann. Na podzimním veletrhu tak byly vedle celé řady tradičních exponátů k vidění i umělecká díla zástupců české secese, kteří budili pozornost na výstavě v roce 1900 v Paříži, nebo předměty reprezentující směr Art Deco, v jehož duchu se nesla meziválečná výstava v roce 1925. Jan Neumann připomíná, že na dobrou pověst českého umění a architektury navázalo i poválečné Československo, které si v roce 1958 přivezlo z Bruselu ocenění za nejlépe řešený pavilon.

„Antique je jedinou akcí svého druhu v ČR, během čtyř dnů mají návštěvníci veletrhu možnost na jednom místě vidět nabídku šesti desítek starožitníků a udělat si díky tomu obrázek například o cenách starožitných předmětů. Veletrh tak slouží nejen k nákupu starožitností, ale plní tak trochu i roli osvětovou,“ říká prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.

Asociace starožitníků na veletrhu tradičně uděluje ceny po nejlepší exponát a nejlepší expozici. Hlavní cenu odborné veletržní komise za nejlepší exponát získal tentokrát obraz Pasáž od Karla Součka, který na veletrhu vystavovala společnost European Arts Investments s.r.o. Součkův olej tvořil součást výzdoby československého pavilonu na světové výstavě v Bruselu v roce 1958 a dobře tak ilustroval téma podzimního veletrhu, kterým byly úspěchy českého umění na světových výstavách.

Uznání za nejlepší expozici veletrhu získala prezentace společnosti Starožitnosti – Antique s.r.o. (Zbyněk Slezáček), která si připsala ještě jeden úspěch: kolekci keramiky Goldscheider Wien z let 1920 až 1930, která tvořila součást expozice, ocenil Jan Neumann cenou prezidenta Asociace starožitníků.

Příští, již 37. veletrh starožitností Antique se na Novoměstské radnici bude konat ve dnech 21. až 24. dubna 2016.

Na podzimním 36. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Pasáž, olej na plátně, Karel Souček
European Arts Investments s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Kolekce keramiky Goldscheider Wien, 1920–1930
Starožitnosti – Antique s.r.o. (Zbyněk Slezáček)

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti – Antique s.r.o. (Zbyněk Slezáček)

35. veletrh starožitností Antique – jaro 2015

Plakát Antique jaro 2015
 • Termín konání: 23.–26. 4. 2015
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po jarním veleterhu

Jarní veletrh Antique potvrdil svou atraktivitu. Navštívilo jej přes 7 tisíc lidí.

Jarní veletrh Antique, tradiční a odborníky organizovaný veletrh starožitností, potvrdil svou atraktivitu. Během uplynulého víkendu jej navštívilo přes 7 tisíc lidí. Velký zájem o akci, s ohledem na pěkné víkendové počasí, organizátory z řad Asociace starožitníků ČR mile překvapil. Jako každý půlrok se veletrh těšil také mediální pozornosti.

„Veletrh jsme pořádali již po pětatřicáté, zájem lidí a atmosféra ve výstavních sálech nás ale opět mile překvapila. Potvrzuje se, že Antique představuje prestižní událost, která je atraktivní pro sběratele i širokou veřejnost. Největší veletrh umění a starožitností se koná v Maastrichtu, v Praze máme Antique. Velikostí jde o nesrovnatelné akce, kvalitou se ale chceme veletrhu v Maastrichtu alespoň trochu přiblížit,“ shrnul uplynulý víkend prezident pořadatelské Asociace starožitníků Ing. Jan Neumann.

Prostory Novoměstské radnice naplnili vystavovatelé do posledního metru. Vůbec poprvé se představili i noví vystavovatelé Castle Stracov s.r.o., Galerie Marold a Prague Auctions s.r.o.

Cena za nejlepší expozici zamířila k pražskému starožitníkovi Michalu Jankovskému, za nejlepší exponát odborná komise označila slonovinové okimono vystavené v expozici Kunstkomory Arcimboldo. Jde o japonskou plastiku z období Meidži (1868 - 1912). Zvláštní cenu udělil i prezident pořadatelské Asociace starožitníků ČR Jan Neumann. Putuje do starožitnictví Antik Sláma, které veřejnosti na veletrhu představilo dvě vázy z francouzské dílny Gallé z roku 1885 s montážemi vídeňského stříbrníka.

Milovníci umění a starožitností se už nyní mohou těšit na podzimní veletrh, který proběhne na podzim od 19. do 22. listopadu. Již 36. ročník veletrhu bude opět hostit pražská Novoměstská radnice.

Na jarním 35. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné veletržní komise

Slonovinové okimono
Galerie ARCIMBOLDO s.r.o.

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Dvě vázy Gallé z roku 1885
Antik Zdeněk Sláma

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský

34. veletrh starožitností Antique – podzim 2014

Plakát Antique podzim 2014
 • Termín konání: 20.–23. 11. 2014
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po podzimním veleterhu

Listopadový veletrh Antique představil Kupku, Brandla i Vinckeboonse a návštěvníky přenesl do zlatých časů Belle époque.

20. listopadu se všem milovníkům starožitností a umění otevřely dveře Novoměstské radnice v Praze, v jejíchž sálech probíhal již 34. ročník veletrhu starožitností Antique. Pořadatelé z řad Asociace starožitníků ČR tentokrát zvolili jako jeho hlavní téma období Belle époque, tedy období tzv. zlatého věku na přelomu 19. a 20. století.

Za nejlepší expozici 34. veletrhu starožitností označila odborná veletržní porota expozici Galerie Kodl. Ta na veletrhu představila mimo jiné obraz Františka Kupky „Před obrazem“. Cena za nejlepší exponát pak byla udělena aukčnímu domu European Arts Investments, který na veletrhu vystavoval obraz malíře Františka Dvořáka (Brunnera) „Strážný anděl“. Zástupci pořadatelské Asociace starožitníků ČR vyzdvihli také vysokou úroveň instalace expozice společnosti Fine Antiques Prague, která má kořeny ve Vídni a na veletrhu byla zastoupena vůbec poprvé.

„Veletrh Antique je prodejní a zejména před Vánoci láká k nákupům originálních dárků. Dlouhodobě ale usilujeme o to, aby byl současně významnou kulturní událostí a místem, kde se veřejnosti představují jedinečná umělecká díla. Listopadový veletrh tento náš cíl beze zbytku naplnil. Mimo jiné i díky novým vystavovatelům, které se nám podařilo získat a kteří připravili pro návštěvníky veletrhu atraktivní expozice,“ říká k veletrhu prezident pořadatelské Asociace starožitníků Ing. Jan Neumann.

Na podzimním 34. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné komise

Strážný anděl, František Dvořák-Brunner, olej na plátně, po r. 1900
European Arts Investments, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Galerie Kodl

33. veletrh starožitností Antique – jaro 2014

Plakát Antique jaro 2014
 • Termín konání: 24.–27. 4. 2014
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po jarním veletrhu

Na jarní veletrh starožitností Antique přišlo téměř 6,5 tisíce návštěvníků. Organizátorům z Asociace starožitníků ČR se tak potvrdil rostoucí zájem veřejnosti o tuto akci.

Prezident pořadatelské Asociace starožitníků ČR Jan Neumann věří, že návštěvnost vzrostla i díky obecně rostoucímu zájmu o hodnotné starožitnosti. „Jako asociace sdružující české starožitníky se snažíme propagovat samotný veletrh, zároveň ale dlouhodobě pracujeme na tom, aby si ke starožitnostem našlo cestu co nejvíce lidí, nejen zapálení sběratelé,“ říká Neumann. Proto také asociace zintenzivnila komunikaci směrem k široké veřejnosti. Aktualizovala poradnu na svých internetových stránkách a ve spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci upozornila na podvodné způsoby prodeje starožitností, s nimiž se potkávají zejména senioři.

Pozornost lákala plejáda starožitností pro gentlemany i dámy

Samotný 33. ročník veletrhu Antique se tentokrát nesl v duchu „starožitností pro gentlemany a jejich dámy“. Na své si proto přišli pánové se zálibou v hodinkách nebo ve zbraních, pro ženy zase starožitníci vybrali nejhodnotnější a nejzajímavější šperky. Stejně jako na všech minulých veletrzích byla ale k vidění nejširší plejáda starožitných předmětů. Široká nabídka starožitností na jednom místě je nakonec hlavní důvod, proč na veletrh Antique váží cestu lidé z druhého konce republiky.

Třešničky na dortu v podobě Baucha a Podhrázského

Nechyběly ani cenné umělecké exponáty. Tentokrát například plastika klečící dívky od českého sochaře Jana Baucha (1898–1995), která pochází z osobního majetku slavného českého prvorepublikového malíře Rudolfa Kremličky. Nebo obraz „Tři dívky“ od uznávaného českého malíře Stanislava Podhrázského (1920–1999). Zatímco většinu vystavených exponátů si mohli zájemci pořídit domů, tato cenná umělecká díla čeká po skončení veletrhu veřejná aukce. Pozornost vzbudila i unikátní sbírka kapesních hodinek, mezi nimiž byly k vidění například zlaté dvouplášťové kapesní hodinky Patek Philippe z roku 1910, které byly určeny pro brazilský trh a jejichž dnešní cena se pohybuje kolem 260 tisíc korun.

Vůbec poprvé se na veletrhu představila samostatně firma Aurea Numismatika a jednotlivé stánky starožitníků lákaly i na figurální porcelán Rosenthal.

Příprava podzimního veletrhu začíná

„Vystavující starožitníci odvedli velký kus práce a především díky nim se veletrh Antique zařadil k oblíbeným kulturním akcím, které návštěvníci vyhledávají pravidelně. Budeme se na tuto dobrou tradici snažit navázat i během podzimního, již 34. ročníku veletrhu,“ doplnil Jan Neumann.

Na jarním 33. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné komise

Tři dívky, olej na plátně, Stanislav Podhrázský
European Arts Investments, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Kunstkomora, galerie a aukční dům Arcimboldo

32. veletrh starožitností Antique – podzim 2013

Plakát Antique podzim 2013
 • Termín konání: 21.–24. 11. 2013
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po veletrhu

Tradiční podzimní veletrh Antique pořádaný Asociací starožitníků na pražské Novoměstské radnici na Karlově náměstí se tentokrát zaměřil na české secesní sklo a další secesní předměty denní potřeby. Organizátor veletrhu – Asociace starožitníků - chtěli ukázat, že secese a její typické křivky mají své místo i v moderním interiéru. Zejména české secesní sklo je důkazem umění a zručnosti našich předků a v posledních letech se stává velmi oblíbeným sběratelským artiklem.

Podzimní veletrh Antique zároveň nabídl návštěvníkům několik unikátů – vůbec poprvé byl v Česku vystaven obraz od slavného českého malíře Jaroslava Čermáka „Židovský Hřbitov v Praze“ (1857, Galerie Kodl), který následně mířil do dražby a veletrh Antique byl jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří si chtějí tento vzácný obraz v klidu prohlédnout.“ Návštěvníci veletrhu se také mohli potěšit pohledem na filmový secesní šperk, který nosila Libuše Šafránková v česko-německém seriálu Náhrdelník, nebo dobové železné dělo, vyzvednuté z potopeného čtyřstěžníku City of Madras (Antiques Strnad), která roku 1867 ztroskotala u skotského pobřeží.

Podzimního 32. veletrhu se účastnilo 62 vystavovatelů v převážně tradičním složení. Mezi vystavovateli je o účast na veletrhu Antique stále velký zájem. Starožitníci, galerie a aukční domy věnují pozornost tomu, aby nejen návštěvníky veletrhu, ale také kolegy z oboru něčím mimořádným překvapili a zaujali. Zejména během prvního dne veletrhu zde mohli návštěvníci objevit opravdu jedinečné a zajímavé starožitné předměty. Na jedné ploše si během veletrhu mohli prohlédnout stovky starožitných předmětů a uměleckých děl, které by jinak neměli možnost spatřit. V oblasti užitého umění, v nabídce šperků, skla, porcelánu, hodin, lamp a bronzů nemá veletrh Antique v naší zemi konkurenci. Objevují se zde ale i zajímavé obrazy či nábytek.

Návštěvníci veletrhu, kterých přišlo společně s VIP hosty více jak 7 tisíc, oceňovali především profesionální organizační úroveň veletrhu, vysokou koncentraci zajímavých starožitných předmětů od uznávaných obchodníků z celé České republiky a také veletržní konkurenční tlak na ceny vystavovaných exponátů, kterého mohli dobře využít při svých nákupech.

Na podzimním 32. veletrhu byly uděleny tyto ceny za nejlepší exponáty a expozice

Hlavní cena odborné komise

Železné dělo ze ztroskotaného čtyřstěžníku City of Madras z roku 1867, Antiques Strnad

Uznání za nejlepší expozici

AAA – Antikvity Art Aukce

Uznání za nejlepší exponát

Jaroslav Čermák, Židovský hřbitov v Praze, 1857, olej, plátno, 113 x 147 cm, sign., rám, Galerie Kodl

Tematická cena

Kolekce – secese, Starožitnosti Michal Jankovský

Veletrh Antique podporuje také seniory

Letošní podzimní veletrh Antique podpořil dobročinnou sbírkou mezi vystavovateli i návštěvníky nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Tato nadace usiluje o řešení problematické situace seniorů v ČR a zlepšení kvality jejich života.

Výtěžek z podzimního veletrhu ve výši 24 716 Kč bude určen projektu Terénní pečovatelská služba Charity Šternberk. Posláním terénní pečovatelské služby je zajištění péče o člověka v přirozeném domácím prostředí, jak po stránce pečovatelské, tak v oblasti osobní péče, péče o domácnost a osvětu. Cílem je umožnit lidem žít ve vlastním prostředí a zajistit jim v úctě a dostatečné míře biologické, psychické a sociální potřeby. Jedná se o velmi potřebný a kvalitní projekt, bez kterého by většina uživatelů služby skončila v ústavní péči.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Více naleznete na www.krasapomoci.cz.


31. veletrh starožitností Antique – jaro 2013

Plakát Antique jaro 2013
 • Termín konání: 18.–21. 4. 2013
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po veletrhu

Na jarním 31. veletrhu Antique, který se konal v Novoměstské radnici v centru Prahy na Karlově náměstí se účastnilo tradičně více než 60 vystavovatelů z celé ČR. Tématem veletrhu bylo „Začlenění starožitností do soudobého interiéru“, neboť toto téma je dnes mezi interiérovými designéry i publikem aktuální a Asociace starožitníků to vítá jako důkaz, že je o starožitnosti stále zájem. Již po léta se všichni vystavovatelé snaží o to návštěvníky veletrhu něčím překvapit a přivézt na veletrh nejlepší kusy, aby se blýskli před svými kolegy. Proto se zde zejména první den objevují opravdu mimořádné starožitnosti. V oblasti užitého umění, tady v nabídce šperků, skla, porcelánu, hodin a bronzů, nemá veletrh Antique v naší zemi konkurenci, ale objevují se zde i zajímavé obrazy či nábytek.

Celkový objem ceny vystavených předmětů překračuje 150 mil. Kč. V této koncentraci špičkových obchodníků z celé země je i konkurenční tlak na ceny, kterého lze dobře využít při nákupu. To dobře reflektují návštěvníci, kterých přišlo i s VIP hosty přes 7 tisíc.

Na jarním 31. veletrhu byly uděleny tyto ceny za nejlepší exponáty a expozice:

 • Cena za nejlepší expozici veletrhu: Galerie FUNKCE
 • Cena za nejlepší exponát veletrhu: „Na ulici“ – František Hudeček, Meissner-Neumann, Aukční dům
 • Hlavní cena Odborné komise: „Podvečer u vody“ – Josef Ullmann, Meissner-Neumann, Aukční dům
 • Tematická cena: Intarzovaná skříňka 18. století, Starožitnosti Zdeněk Uhlíř

Hlavní cena odborné komise

Meissner-Neumann, Aukční dům – „Podvečer u vody“, Josef Ullmann

Uznání za nejlepší expozici

Galerie FUNKCE

Uznání za nejlepší exponát

Meissner-Neumann, Aukční dům – „Na ulici“, František Hudeček


30. veletrh starožitností Antique – podzim 2012

Plakát Antique podzim 2012
 • Termín konání: 8.–11. 11. 2012
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Hlavní cena odborné komise

Pražské Starožitnosti Zdeněk Uhlíř – „Zlatý římský prsten s intaglií řezanou v karneolu“

Uznání za nejlepší expozici

Antiques Petr Strnad

Uznání za nejlepší exponát

Antique Újezd – „Secesní bronz“, P. Eichler, sklárny Loetz, Klášterský Mlýn


29. veletrh starožitností Antique – jaro 2012

Plakát Antique jaro 2012
 • Termín konání: 26.–29. 4. 2012
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Hlavní cena odborné komise

Pohled na Obří důl v Krkonoších – A. Waldhauser, Aukční dům Meissner-Neumann, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský

Uznání za nejlepší exponát

Soška barokního jezulátka – Bambino, AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.


28. veletrh starožitností Antique – podzim 2011

Plakát Antique podzim 2011
 • Termín konání: 24.–27. 11. 2011
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Tematická cena

AAA – Antikvity Art Aukce, Pohyblivý ševcovský orloj

Hlavní cena odborné komise

Aukční dům Meissner-Neumann, s.r.o. – Zátiší s konvicí, Emil Filla

Uznání za nejlepší expozici

Pražské starožitnosti Zdeněk Uhlíř

Uznání za nejlepší exponát

Starožitnosti – Antique, s.r.o. – kolekce stolních hodin – vídeňský a francouzský smalt


27. veletrh starožitností Antique – jaro 2011

Plakát Antique jaro 2011
 • Termín konání: 19.–22. 5. 2011
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Souprava nábytku, Restaurátorské ateliéry Bárta

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Galerie Arcimboldo

Cena odborné komise

Soubor secesního skla, Antik Újezd


26. veletrh starožitností Antique – podzim 2010

Plakát Antique podzim 2010
 • Termín konání: 11.–14. 11. 2010
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Emil Filla, Zátiší s pohárem, Aukční dům Meissner Neumann

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Galerie Arcimboldo

Kolekce českého Art Deca (cena odborné komise)

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1


25. veletrh starožitností Antique – jaro 2010

Plakát Antique jaro 2010
 • Termín konání: 13.–16. 5. 2010
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

AAA – Antikvity Art Aukce, Jílová 2, Brno – Obraz Oskara Rexe „Golgota“

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1


24. veletrh starožitností Antique – podzim 2009

 • Termín konání: 11.–15. 11. 2009
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Starožitnosti Pod Kinskou, Náměstí Kinských 7, Praha 5 – pracovna podle návrhu L. Šalouna

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Zdeněk Uhlíř, Mikulandská 8, Praha 1

Uznání odborné komise veletrhu

AAA – Antikvity Art Aukce, Jílová 2, Brno – obraz J. Zrzavého „Portrét paní Osuské“


23. veletrh starožitností Antique – jaro 2009

 • Termín konání: 23.–27. 4. 2009
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský – plastika H. Laurense „Dáma s vějířem“

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1

Cena odborné komise veletrhu

Art Interier Teichmann, s.r.o. – komplet jídelny od J. Gočára

Fotogalerie


22. veletrh starožitností Antique – podzim 2008

 • Termín konání: 20.–24. 11. 2008
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Antik Újezd – kolekce českého skla

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Pražské starožitnosti Zdeňka Uhlíře, Mikulandská 8, Praha 1

Zprávy z tisku

ANTIQUE Mánes – 22. veletrh starožitností pořádaný Asociací starožitníků České republiky

Tempo podzimního veletrhu odměřují „Starožitné hodiny“. Vedle široké nabídky nábytku, obrazů, šperků, porcelánu a skla, do kterých sběratelé rádi investují, prezentují nejvýznamnější starožitnické obchody z ČR vzácné nástěnné kyvadlové hodiny, pendlovky i oblíbené kukačky, historické kapesní anglické, francouzské a švýcarské hodinky, interiérové měšťanské hodiny z 18. a 19. století, figurální klasicistní hodiny z bohatě řezaného a zlaceného dřeva, empírové, sloupkové, rámové a obrazové biedermeierské hodiny a hodiny s hracími strojky. Letošní veletrh chce představit široké veřejnosti starožitné hodiny, ve kterých se ukázkově odráží umělecké slohy a řemeslná zručnost dobových mistrů a pro znalce i laiky jsou vhodnou investicí.

Během veletrhu bude udělena cena za nejlepší exponát a nejlepší expozici veletrhu, vyhlášen a představen restaurátorský počin roku 2008 a vyhlášeny obchody z řad Asociace starožitníků navržené na OBCHOD ROKU 2008.

Doprovodné akce:

20.11. / 15:00 / Restaurace Mánes – I. patro

Prezentace interaktivních CD–romů firmy Dig Art – Chrám sv. Víta a Královská cesta (ak. malíř Andrej Šumbera)

21.11. / 10:00–16:00 / Odborné poradenství

Návštěvníci veletrhu mohou využít bezplatně služeb odhadce.

Tradiční charitativní vánoční sbírka probíhá ve prospěch Střediska rané péče Praha.


21. veletrh starožitností Antique – jaro 2008

 • Termín konání: 15.–19. 5. 2008
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Nejlepší exponáty

AAA – Antikvity Art Aukce, Luděk Marold, Diana na lovu a Rusalka, 1897

Nejlepší expozice

Starožitnosti Michal Janovský, Žatecká 14, Praha 1

Nejdražší exponáty

Disani, s.r.o. – Špěrkovnice, stříbro, 17. století
Starožitnosti Baltazar – Kolumbijský smaragd, 40 karátů
AAA – Antikvity Art Aukce – Dvě schránky – africké umění kmene Ngata, Kongo, přelom 19. a 20. století


13. veletrh starožitností Antique – jaro 2004

 • Termín konání: 13.–17. 5. 2004
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1