ZKOUŠKY RA - 1. ročník

9. 4. 2015

pro školní rok 2014/2015

Termíny:

6.6.2015   - 13.00 - 15.30 hod.

10.6.2015 - 15.00 - 17.00 hod.

Zkoušející Doc. Jiří Vaněk.

Zájemci se zapíší přímo u Doc. Vaňka na přednáškách RA.

Další termníny budou vypsány na podzim 2015, bližší informace k podzimním termínům budou sděleny na přednáškách v září 2015.zpět na aktuality