ZPRÁVA Z KONFERENCE CINOA 2014

12. 9. 2014

Londýn 26.-29.6.2014

Zpráva – konference CINOA, Londýn 26. - 29. 6. 2014

předkládá Petra Youngová, Viceprezidentka sekce pro mezinárodní vztahy

 

Zasedání Presidia (Council) CINOA – čtvrtek 26. 6. 2014

Projednávané oblasti:

·         Zpráva o činnosti

·         Finanční zpráva

·         Diskuse o budoucích konferencích CINOA, londýnská konference proti očekávání měla velmi nízkou účast, což způsobilo organizátorům velké finanční problémy. Do budoucna bude posunut termín (ideálně první víkend v červnu), bude přísněji dohlíženo na udržení účastnického poplatku na rozumné úrovni a bude rovněž vyvíjen větší tlak na členské země, aby vyslaly na konferenci delegáta (delegáty). Bylo rovněž zdůrazněno, že konference se může zúčastnit kterýkoliv obchodník, jež je členem CINOA.

·         Noví členové CINOA – pokračuje komunikace s profesními asociacemi z Hong-Kongu, Singapuru a Japonska, ze strany CINOA je zájem o Čínu.  CINOA má velký zájem o expanzi na asijský trh. Během příštích 4 let bude ideální šance - ERIKA BOCHEREAU (Secretary General) žije od 1.9.2014 v Pekingu.

·         Byla odsouhlasena má případná účast jménem CINOA na jednáních European Art Market Coalition (EAMC) – sdružuje představitele různých skupin, které mají zájem jménem trhu s uměním a starožitnostmi vystupovat jednotně vůči EU. Díky mé účasti na jednáních v Bruselu během roku 2013 jsem byla oficiálně pozvána se těchto jednání účastnit (2x ročně Brusel). Členský poplatek za účast je poměrně vysoký (CINOA platí €2.400 za rok). EAMC souhlasí, abych se účastnila pod hlavičkou CINOA a tak není potřeba členský poplatek hradit. ¨

____________________________________________________________________________

Program konference byl jako vždy rozdělen do dvou dní. V pátek byly projednávány externí záležitosti – především legislativa, která ve větší či menší míře ovlivňuje jednotlivé členské země. Dominantním tématem byla letos situace v USA, více viz níže.  Druhý den pak byl již tradičně věnován interním záležitostem CINOA – Valná hromada, zpráva o činnosti a hospodaření, závěrem pak proběhly volby.

Termín a místo konference bylo letos zvoleno s ohledem na veletrh MASTERPICE London. Konference se konala v konferenční místnosti umístěné přímo v prostorách veletrhu. MASTERPIECE London je nový veletrh, který si během 5 let vybudoval obrovskou reputaci a už nyní se řadí po bok Maastrichtu, se kterým je porovnáván, jak návštěvníky, tak účastníky. Umístění v rámci Chelsea Royal Hospital – na pozemcích nemocnice je vybudována luxusní dočasná „budova“ - je velmi výhodné, veletrh se koná v samotném centru Londýna. Chelsea sousedí přímo s Kensingtonem, tyto čtvrti patří mezi nejprestižnější a nejbohatší v Londýně.

Konference se zúčastnilo 25 delegátů z 18 členských zemí.  AS ČR reprezentovaly vice-presidentky Ing. S. Šustková a Ing. P. Youngová.

 

Pátek 27. 6. 2014

Situace na trhu se slonovinou a rohem nosorožce v USA

(kolegové z USA předpokládají, že brzy se bude týkat i želvoviny a vzácných dřevin)

-          Během roku 2014 byla v řadě jednotlivých států USA přijata legislativa, která úplně nebo částečně zakazuje obchodování se slonovinou, ať už se jedná o řezby ve slonovině, nábytek s intarzií, Art Deco předměty, miniatury na slonovině, apod.

-          Federální vláda podniká kroky, které v konečném důsledku můžou znamenat, že bude úplně zakázáno obchodování s předměty, jejichž objem je z více než 20% tvořen slonovinou. Federální vláda se rovněž snaží o úplný zákaz dovozu slonoviny – bez ohledu na objem v daném předmětu či stáří.

-          Aukční domy a zástupci jednotlivých profesních asociací se snaží sjednotit postup a platí nemalé částky za právní služby. Předpokládají, že budou muset jít až k ústavnímu soudu. Je snaha vytvořit dočasnou organizaci, která by oficiálně zastupovala všechny obchodníky v dané záležitosti. Jedná se samozřejmě o citlivé téma. Cílem je, aby předměty starožitné, umělecké a kulturní hodnoty získaly výjimku.

-          Téma je značně zpopularizované a některé světově uznávané osobnosti (včetně H. Clinton, Prince Charlese apod..) se veřejně vyslovily pro úplný zákaz. V současnosti kolegové z USA radí neposílat žádné předměty, které by obsahovaly byť sebemenší množství slonoviny do USA.

-          Pokud se tento proces nepodaří zvrátit v USA, pak je velmi vysoká pravděpodobnost, že USA budou tlačit na EU, aby přijala podobnou legislativu. Alarmující je rychlost s jakou se tato situace v USA vyvinula.

____________________________________________________________________________

Prezentace: Ochrana spotřebitelů v EU – „Minové pole“ - Pierre Valentin, právní firma Constantine Cannon LLP London

Jedná se o komplexní a rozsáhlé téma, které je vzhledem ke své důležitosti prezentováno ve zvláštní příloze.

 

 

Přednáška „Riziko a nejistota ve světě umění“ – Anna M. Dempster

Paní Dempster prezentovala svůj výzkum a doporučila řadu knih na toto téma. Jednalo se o velmi zajímavou, ale vysoce akademickou přednášku, pro kterou bohužel nezůstalo dostatek časového prostoru, takže byla pojata značně heslovitě. Bylo nám přislíbeno zpřístupnění přednášky v elektronické podobě, ale zatím se tak nestalo (pokud je mi známo).

 

Sobota 28. 6. 2014 – Projednávání vnitřních záležitostí CINOA

CINOA Directory (náklad 6 000 výtisků)

Nově bude k dispozici cca 600 kopií ve vybraných hotelích v Maastrichtu během veletrhu. V elektronické podobě má být distribuováno 25.000 „zákazníkům s vysokými příjmy“, kteří vyjádřili zájem o umění a starožitnosti.

Výtisk by měl obdržet/obdržel každý člen Cinoa. K dispozici i v elektronické podobě a ve verzi pro iPhone, aplikace je zdarma ke stažení.

CINOA e-letter (elektronický dopis)

Rozesílán jednou měsíčně všem jednotlivým členům, starší vydání jsou k přečtení na cinoa.org.

 

CINOA website

-          Neustále se vyvíjí, nová vizuální podoba bude sladěna se CINOA Directory

-          Během roku vzrostla návštěvnost stránek o 30%

Volby

ve funkci byl potvrzen stávající president Pieter Hoogendijk (Holandsko) a rada v nezměněném složení

Konference CINOA 2015

S největší pravděpodobností to pro příští rok bude Dublin, zřejmě v termínu  4.- 7. 6.2015.zpět na aktuality