Závěrečné zkoušky pro 1.ročník RA

11. 4. 2014

Pro školní rok 2013/2014

Termíny:

14.6.2014 - 12.30 - 15.30 hod.

18.6.2014 - 14.30 - 17.00 hod.

Zkoušející Doc. Jiří Vaněk.

Zájemci se zapíší přímo u Doc. Vaňka na přednáškách RA.

Další termníny budou vypsány na podzim 2014, bližší informace k podzimním termínům budou sděleny na přednáškách v září 2014.zpět na aktuality