ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY RA - PODZIM 2023

24. 5. 2023

Přidaný termín - 18.10.2023

Pro druhý ročník RA - školní rok 2022/2023

Přidaný termín v říjnu 2023

 18.10.2023 -  od 10.00 hod.

Starožitnosti ALMA, Valentinská 7, Praha 1

Zájemci o složení zkoušky v tomto termínu se předem přihlásí na e-mailové adrese: info@asociace.com

Závěrečnou práci je nutné odevzdat v tištěné podobě do konce září 2023, na sekretariát AS, Valentinská 7, Praha 1, po předchozí telefonické domluvě na tel. 222 322 580 nebo na e-mailu:  info@asociace.comzpět na aktuality