Otevřený dopis na MPO

31. 3. 2020

Otevřený dopis Asociace starožitníků, z.s. na MPO k programu COVID II

Ministerstvo průmyslu a obchodu

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Na Františku 32

110 15 Praha 1

                                                                                                                              V Praze dne 31. 3. 2020

Vážený pane ministře,

včera jsme při snaze o shrnutí  pokynů, kde a kdy získat nějakou finanční podporu pro naše obchodníky, zjistili, že program COVID II se překvapivě netýká Prahy! Což nikdo až do včerejška neřekl a mnoho lidí tak bylo uvedeno v omyl ve svých očekáváních. 

Dovolujeme si shrnout situaci: pražští obchodníci, a to nejenom starožitníci a galeristé, ale i sousedé z okolních obchodů jako kadeřníci, restauratéři apod. v době uzavření provozoven

v první třetině měsíce právě zaplatili mzdy za minulý měsíc, zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance a sebe, DPH, jsou - li plátci, někteří ještě rychle před rozhodnutím o odložení podali daňová přiznání a zaplatili daně za loňský rok, aby nemuseli v epidemiologické situaci na úřady a do banky, zaplatili majitelům objektů nájem, telefony, inkasa  a další režijní náklady.

 A přesně v té chvíli došlo k uzavírce provozoven, takže jejich firmy přestaly generovat jakékoliv peníze. Rozhodnutí vlády zcela chápeme a respektujeme, ale nyní přišel další měsíc a nastupují tytéž fixní náklady. Zaměstnanci potřebují aspoň část mezd v termínech, vyjednáváme s majiteli objektů o odpuštění či odložení nájmu (tito jsou často soukromé osoby a platí z našich nájmů hypotéky apod., takže se výpadek příjmů jen přenese dále), poskytovatelé energií, telefonů a internetu též očekávají platby v termínech a to nemluvě o případných provozních půjčkách a osobních nákladech na život. V tom, kdy k podnikatelům dojdou peníze pro zaměstnance na mzdy a pro ně samotné podpora 15 tisíc ještě není jasno, takže jim to v aktuální situaci právě teď nepomůže.   

 V Praze jsou, statisticky podloženo, nejvyšší provozní i životní náklady z celé republiky, nejvyšší nájmy z nebytových prostor a je zde též nejvíce drobných provozoven. Lidé nemají chalupy nebo domky, bydlí v nájemních bytech, nebo v bytech, za které platí hypotéku, nemají slepice a králíky a nejsou schopni si topit pouze v jedné místnosti. V této souvislosti vůbec nechápeme, jak jste mohli právě Prahu vynechat. Vysvětlení o strukturálních fondech je nedostačující, měl být tedy připraven paralelní program pro hlavní město. 

 

Na nebezpečí pocitu nerovnosti jsme již upozorňovali. Mezi pražskými podnikateli se šíří názor, že vaše opatření k nim nakonec stejně nedojdou a zvažují hromadně výpovědi z nájmů svých prostor a zaměstnancům. A bohužel sílí ještě další názor, totiž že jste Prahu vynechali, protože to není ani vaše, ani sociálně demokratická voličská základna. 

Obracíme se tedy na vás s žádostí o co nejrychlejší řešení COVID II pro Prahu.

S pozdravem

 

Ing. Jan Neumann, prezident AS

Ing. Simona Šustková, 1. viceprezidentka AS

 zpět na aktuality