Vyjádření AS ke spolupráci s FAÚ k problematice AML

28. 6. 2018

Asociace starožitníků vydala na svých stránkách dne 13. 4. 2018 vyjádření ke kontrolám ČOI, které proběhly v roce 2017 u některých obchodníků s tím, že byla detekována určitá legislativní pochybení při výkonu jejich činnosti. Kontroly se týkaly povinností označování zboží jako „použité“ v prodejnách zpravidla vedených jako „starožitnosti“, a také povinností identifikací politicky exponovaných osob.

Na základě několika pochybení v těchto dvou oblastech začala Asociace prověřovat příslušnou legislativu. Co se týče označování předmětů ve starožitnostech jako zboží použité, Asociace se touto věcí průběžně zabývá a sbírá poznatky od svých členů na základě jejich správních řízení. Nicméně na základě legislativních zjištění je možné v současnosti konstatovat, že tato problematika je v českých zákonech velmi problémově podchycena, tj. nelze jednoznačně určit, co lze označit jako použitou věc či zboží. Tato problematika pak vychází z ochrany spotřebitele, nicméně se nelze domnívat, že v obchodech tohoto typu je zákazník poškozen pouze tím, že je mu tato informace odepřena (nemá na paragonu napsáno „použité zboží“, a proto se kontroly ČOI vnímají v této oblasti za spíše nepřiměřeně tvrdý úřední postup spojený s technokracií a s velmi širokým pojetím příslušné legislativy týkající se ochrany spotřebitele. Asociace se tímto tématem nadále zabývá.

Problematika AML byla stručně popsána v předchozím prohlášení, přičemž Asociace uvedla, že podnikatelům nikdo neposkytl návod, jak u této problematiky postupovat (v období před samotnými kontrolami, tj. do začátku roku 2018). Jedná se o část rozsáhlejší AML problematiky, která je jako taková poměrně složitá a pro obchodníky bez většího zázemí těžko uchopitelná (tj. bez podnikových právníků, ekonomů a vhodných prostor). Z toho důvodu se Asociace obrátila o pomoc na Finanční analytický úřad, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a působí v oblastech činnosti upravených mimo jiné AML zákonem (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Tento úřad pomohl Asociaci vypracovat vzorový systém vnitřních zásad, který je interní směrnicí stanovující postup jednotlivým obchodníkům především při identifikacích a kontrolách klientů. Asociace tento vzorový materiál již začala od června 2018 bezplatně poskytovat svým členům pod zákazem předávání třetím osobám a vyvěšování na svém webu. Každý člen, který obdrží tento materiál, si pouze musí upravit některé části sobě na míru, nicméně pokud zachová základní legislativní rámec, zvyšuje se mu výrazně jistota, že jedná v souladu s AML zákonem. Pomoc Finančního analytického úřadu na směrnici neznamená žádné závazné potvrzení ze strany správního úřadu, že takový postup je 100% správný, nicméně obchodníci se o něj mohou výrazně opřít a používat jej.

Oproti předchozímu prohlášení tedy Asociace konstatuje, že v oblasti AML, kterou se zabývala v reakci na kontroly ČOI, se jí pomoci ze strany státní správy posléze dostalo a tímto oceňuje pomoc Finančního analytického úřadu. Zároveň konstatuje, že pomoc ze strany správy, která takovou činnost nemá stanovenou zákonem, je neobvyklá a považuje ji za velmi vstřícný krok. Tímto se Asociace samozřejmě nepřihlašuje k věcné náplni této problematiky a nadále ji považuje za velmi nebezpečnou pro existenci obchodů tohoto typu.


Ing Jan Neumann, prezident AS
Ing. Simona Šustková, PR AS, 1. viceprezident AS
Valentinská 7, Praha 1zpět na aktuality