POZVÁNKA NA VÝSTAVU A PŘEDNÁŠKY

1. 6. 2018

26.5.-17.6.2018 - Společnost AAA – ANTIKVITY ART AUKCE v rámci Festivalu RE:PUBLIKA a ve spolupráci s Asociací starožitníků ČR pořádá ve svých prostorách prodejní výstavu „Umění mladé republiky“. V rámci výstavy budou uspořádány i dvě přednášky -vstup volný.

Výstava „UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY“  26. 5. – 17. 6. 2018,Jílová 2, 639 00 Brno

Společnost AAA – ANTIKVITY ART AUKCE v rámci Festivalu RE:PUBLIKA a ve spolupráci s Asociací starožitníků ČR pořádá ve svých prostorách prodejní výstavu „Umění mladé republiky“. V roce, ve kterém si připomínáme sto let od založení Československa, tak zaměřujeme pozornost k umělcům, kteří v této době reprezentovali republiku svými úspěchy doma i na mezinárodní scéně. Jedním z těch nejúspěšnějších byl Jan Zrzavý. Již v jeho 28 letech, v době založení republiky, byl plně vyzrálým umělcem, kterého v následných dvacátých letech akceptovala i světová umělecká elita v samotném centru dění - v Paříži. Zrzavého přístup ke kresbě a malbě nemá dodnes ve světě obdoby. Jeho vrcholné dílo, olej na plátně z roku 1926, „Československá Mona Lisa – portrét paní Osuské - Dáma s kopretinami“ bude spolu s přípravnou kresbou, která je sama o sobě významným a vysoce ceněným dílem, hlavním exponátem této výstavy.

Otevírací doba:  Pondělí – pátek 9:00 – 17:00       čtvrtky do 19:00 (31. 5., 7. 6. a 14. 6. 2018)

Víkendy – otevřeno po předchozí telefonické domluvě

___________________________________________________________________________________

Přednášky určené pro znalce umění i širokou veřejnost

Vstup volný – rezervace místa možná na info@aukcnidum.cz

4. 6. 2018od 18.00 Přednáška „Československá Mona Lisa Jana Zrzavého a prestiž mladé republiky“

Přednášející: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc, ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ

Vzájemné působení kultivované politiky a umění přispělo v krátkém čase k významnému růstu prestiže mladé republiky a zároveň k vytvoření uměleckého skvostu „Československé Mony Lisy“, jenž je považovaná za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší neoklasicistní portrét na světě. Toto nádherné umělecké dílo vzniklo v roce 1926 i díky zahraniční proevropské politice československé vlády a díky působení československého vyslance ve Francii, který dlouhodobě reprezentoval ČSR nejen po stránce politické, ale i po stránce kulturní.

Jílová 2, Brno, výstavní prostory společnosti Antikvity Art Aukce

___________________________________________________________________________________

14. 6. 2018 od 18.00 Přednáška „Interiér mezi buržoazií a rudými prapory“

Přednášející: Mgr. Radek Ryšánek, restaurátor, soudní znalec a historik umění s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek

Rezidenční architektura meziválečné Evropy a mladé československé republiky, která sledovala všechny evropské i světové trendy z maximální blízkosti a aktivně se do nich zapojovala, oscilovala neustále mezi dvěma souběžnými extrémy. Na jedné straně stály silně levicové teorie o minimálním bytě, kolektivním bydlení a minimalistickém levném nábytku. Na straně druhé vznikaly mnohdy na dobové poměry až absurdně nákladná sídla moderní velkoburžoazie. Oboje ve stejný čas na podobných místech a se stejnými aktéry. Mladá československá republika a její architekti a designéři stáli v první linii a mnozí z nich dokonce na obou stranách ….

Jílová 2, Brno, výstavní prostory společnosti Antikvity Art Aukcezpět na aktuality