Vyjádření AS ke kontrolám ČOI

13. 4. 2018

Asociace starožitníků se vyjadřuje k nálezům české obchodní inspekce ke kontrolám prováděným v roce 2017 v obchodech se starožitnostmi (podle živn. zákona označené jako prodejny s prodejem předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek) a bazarech. Asociaci je známo, že během posledních několika měsíců probíhaly kontroly ve starožitnictvích, prodejních galeriích, bazarech a dalších provozovnách, které nabízí starožitné zboží v celé ČR.

Asociace starožitníků není povinnou profesní organizací, ve které by byly členy všechny obchody, zastupuje pouze malý zlomek podnikatelů, restaurátorů a sběratelů, kteří jsou jejími členy dobrovolně. Od některých obchodníků obdržela informace o kontrolách. Pokud je nám známo, k porušení právních předpisů u těchto subjektů docházelo v dílčích úkonech. Při nákupu zboží je vypisována (podle živnostenského zákona) s prodávajícím vždy podrobná kupní smlouva, při které dochází k identifikaci klienta prostřednictvím jeho občanského průkazu a zapsání mnoha údajů. Někteří kontrolovaní obchodníci však podle našich informací neprováděli zjištění, zda je či není prodávající politicky exponovanou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon“), a to proto, že buď o této povinnosti nevěděli, nebo nevěděli, jak toto prověření provádět v praxi. Podle informací našich členů však byly ve smlouvách vždy řádně zaevidovány doklady prodávajícího, pouze chyběly podle tohoto zákona určité náležitosti. Bohužel návod, jak přesně a korektně u takto závažné kontroly postupovat, podnikatelům nikdo neposkytl, ačkoliv jsou řádně zaevidovaní u živnostenských a finančních úřadů, a pokud je nám známo, ani neexistuje.

K porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele máme informace, že k porušení docházelo nejčastěji ve vyznačení (či přesněji nevyznačení) záruční lhůty a některých dalších aspektech týkajících se zejména reklamací na vydaných účtenkách, a to zejména v souvislosti s přechodem na EET, jehož jednodušší systémy neumožňují vklad a tisk těchto informací. K pochybením, která nám nebyla ohlášena, anebo ke kterým došlo v provozovnách, jejichž majitelé nejsou členy AS, se vyjadřovat nemůžeme, ale máme informace, že u našich členů došlo k nápravě tohoto problému formou vydávání navíc ještě ručně psaných paragonů k EET účtence.

Asociace starožitníků upozorňuje na to, že současně platný AML zákon, který ukládá obchodníkům povinnost kontrolovat z hlediska tohoto nebezpečí soukromé osoby prodávající položky za stovky korun či jednotky tisíc korun ze svého osobního majetku, což jsou nejčastější nákupy v malých obchodech, a navíc drobnými podnikateli přímo v provozovnách, kde současně probíhá prodej, je velmi obtížné. Navíc toto opatření podle našeho názoru naprosto snižuje vážnost tohoto pro současnou společnost velmi důležitého zákona a měl by být novelizován. Je objektivním faktem, že není v moci drobného obchodníka, který je v obchodě zpravidla sám či s jedním kolegou, tyto informace skutečně zachytit v tak širokém rozsahu, jak ukládá zákon. Podle tohoto zákona máme kontrolovat i nakupující na 1000 Euro, tj. cca 25 000 Kč a evidovat jejich osobní údaje (což se netýká jiných, zejména luxusních obchodů, pouze starožitností a použitého zboží), a ke kontrole stanovená částka ve výši průměrného měsíčního platu v ČR je i z hlediska evropské legislativy ojediněle nízká. Kontroly narušuje nejen soukromí lidí, ale v souvislosti s nástupem GDPR mohou být i problémem. Asociace starožitníků konstatuje, že zcela podporuje boj proti praní špinavých peněz a financování terorizmu, ale v ČR byl zákon ve vztahu ke starožitnostem pojat příliš široce, než aby mohl přinést kýžený efekt. Současně chápeme, že kontrolní orgány musí dohlížet nad dodržováním zákonů.

Asociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více informací na www.asociace.com.

Ing Jan Neumann, prezident Asociace starožitníků
Ing. Simona Šustková, PR AS
Valentinská 7, Praha 1


Ke stažení: Vyjádření AS ke kontrolám ČOI (204 kB, formát PDF)zpět na aktuality