Veletrh starožitností Antique

Asociace starožitníků pořádá veletrh starožitností Antique dvakrát ročně – na jaře a na podzim.

Od roku 2010 se veletrh koná na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice, kde se prezentuje na šest desítek vystavovatelů z celé České republiky.

Nadcházející veletrh starožitností Antique

39. veletrh starožitností Antique – jaro 2017

  • Termín konání: 20.–23. 4. 2017
  • Místo konání: výstavní síň Novoměstské radnice
  • Návštěvní hodiny:
    20.–22. 4. 2017 10.00–19.00 hod.
    23. 4. 2017 10.00–17.00 hod.

Zpráva po podzimním veletrhu

38. Antique připomněl 25 let Asociace starožitníků

Již 38. veletrh starožitností Antique představil nabídku 65 vystavovatelů z celé ČR, přilákal bezmála osm tisíc návštěvníků a několika způsoby upozornil na významné jubileum Asociace starožitníků – letos na podzim totiž uplynulo 25 let od jejího založení.

Výročí vzniku si Asociace připomněla mimo jiné speciálním číslem Sběratelských novin, společenským setkáním v Klubu starožitníků i odbornou debatou na téma sbírání starožitností v Česku, která se uskutečnila ve spolupráci s Literárními novinami v den zahájení veletrhu. U příležitosti čtvrtstoletí své existence nechala také asociace razit pamětní medaile dle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla, kterou si mohli zájemci přímo na veletrhu koupit.

V průběhu podzimního veletrhu Asociace starožitníků podpořila formou sbírky mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu pacienty trpící autismem, a to prostřednictvím Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Sbírka vynesla 19 730 Kč, tyto prostředky budou použity na financování individuálních terapií a skupinových nácviků, které slouží k rozvoji psychosociálních dovedností dětí a dospělých s autismem.

Další veletrh starožitností se bude konat od 20. do 23. dubna 2017, a to opět na Novoměstské radnici v Praze. Již dnes vás na něj srdečně zveme.

Na podzimním 38. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Soubor nábytku Františka Bílka, návrh z roku 1931
Restaurátorské ateliéry Bárta, Hořice v Podkrkonoší

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Plastika jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova, Bohumil Kafka, rok 1932
Starožitnosti Rybáček, Poděbrady

Uznání za nejlepší expozici

Galerie Kirké, RNDr. Petr Mazna, Praha 4

Veletrh Antique, podzim 2016

Veletrh Antique podporuje

Logo NAUTIS, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. – NAUTIS

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je zřizovatelem integrační mateřské školy, speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS a jejich rodin v Evropě.

Více informací na nautis.cz a facebook.com/nautis.cz

Logo Adopce významných hrobů

Projekt Adopce významných hrobů

Smyslem projektu je patronství opuštěných a chátrajících hrobů významných osobností našich dějin.

Více naleznete na hrbitovy.cz