Veletrh starožitností Antique

Asociace starožitníků pořádá veletrh starožitností Antique dvakrát ročně – na jaře a na podzim.

Od roku 2010 se veletrh koná na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice, kde se prezentuje na šest desítek vystavovatelů z celé České republiky.

Nadcházející veletrhy starožitností Antique

38. veletrh starožitností Antique – podzim 2016

  • Termín konání: 24.–27. 11. 2016
  • Místo konání: výstavní síň Novoměstské radnice
  • Návštěvní hodiny:
    24.–26. 11. 2016 10.00–19.00 hod.
    27. 11. 2016 10.00–17.00 hod.

25 let profesionálního obchodování se starožitnostmi

38. veletrh starožitností Antique připomene čtvrtstoletí existence Asociace starožitníků.

Ve dnech 24. až 27. listopadu proběhne v prostorách Novoměstské radnice již 38. veletrh starožitností Antique. Podzimní Antique nebude letos pouze tradiční reprezentativní přehlídkou nabídky více než 60 špičkových starožitnictví na jednom místě. Asociace starožitníků, která Antique pořádá, si tentokrát na veletrhu také připomene 25 let své existence.

K založení Asociace starožitníků došlo 23. září 1991 po roční práci desetičlenného přípravného výboru, jehož členem byl mimo jiné i dnešní úřadující prezident AS Ing. Jan Neumann. Jejími zakládajícími členy byli kunsthistorici, restaurátoři i znalci a obchodníci s uměním. Asociace vznikla jako organizace sdružující lidi se zájmem o starožitnosti s cílem kultivovat trh se starožitnostmi, poskytovat podporu profesionálním obchodníkům i milovníkům starožitností a také reprezentovat a hájit zájmy oboru.

Své cíle Asociace naplňuje mimo jiné připomínkováním legislativy, která se obchodu s uměním týká, provozováním Rudolfinské akademie, ojedinělého rekvalifikačního studia oboru starožitník, odbornou podporou čtyřletého maturitního studia oboru starožitník, členstvím v mezinárodní konfederaci obchodníků s uměním CINOA, kam byla ČR v roce 1996 přijata jako první stát postkomunistického bloku, a v neposlední řadě i osvětovými aktivitami vůči široké veřejnosti, z nichž nejvýznamnější je bezpochyby právě tradiční veletrh Antique. Ten si lade za cíl na jednom místě představit zájemcům o umění a starožitnosti reprezentativní průřez trhem a poskytnout jim tak základní orientaci v nabídce starožitností i v jejich cenách.

Veletrh Antique, jaro 2016

Veletrh Antique podporuje

Logo NAUTIS, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. – NAUTIS

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je zřizovatelem integrační mateřské školy, speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS a jejich rodin v Evropě.

Více informací na nautis.cz a facebook.com/nautis.cz

Logo Adopce významných hrobů

Projekt Adopce významných hrobů

Smyslem projektu je patronství opuštěných a chátrajících hrobů významných osobností našich dějin.

Více naleznete na hrbitovy.cz