Veletrh starožitností Antique

Asociace starožitníků pořádá veletrh starožitností Antique dvakrát ročně – na jaře a na podzim.

Od roku 2010 se veletrh koná na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice, kde se prezentuje na šest desítek vystavovatelů z celé České republiky.

Nadcházející veletrh starožitností Antique

40. veletrh starožitností Antique – podzim 2017

  • Termín konání: 23.–26. 11. 2017
  • Místo konání: výstavní síň Novoměstské radnice
  • Návštěvní hodiny:
    23.–25. 11. 2017 10.00–19.00 hod.
    26. 11. 2017 10.00–17.00 hod.

Jarní veletrh Antique se zaměřil na investiční potenciál šperků

Také na 39. veletrhu Antique byla k vidění široká škála starožitností od plastik a soch přes obrazy, keramiku, porcelán a sklo až po starožitný nábytek a užitý design; hlavní pozornost byla však tentokrát věnována šperkům.

Asociace chtěla veřejnosti připomenout fakt, že starožitný šperk byl v době společenských nejistot vždy zárukou uchování hodnoty, ať už díky použitým materiálům – ušlechtilým kovům a drahým kamenům – nebo pro řemeslnou zručnost zpracování a časem prověřené estetické hodnoty. Vystavovatelé proto ve svých expozicích věnovali šperkům velký prostor a na veletrh přivezli, jako obvykle, i některé unikáty.

Patřil mezi ně bezesporu kubistický prsten Manhattan, šperk výjimečný nejen svým designem a vysokou hodnotou, ale také tím, že je ojedinělou ukázkou projevu kubismu ve šperkové tvorbě. Historicky zajímavý byl i další exponát veletrhu, sada zlatých šperků, kterou pro svou ženu nechal v roce 1952 vyrobit později svržený egyptský král Farúk I. Expozice samotné Asociace starožitníků nabídla přehled různých uměleckých stylů v designu šperků, mimo jiné také dva zlaté prsteny a náramek z období pozdně císařského Říma nebo manželské dobové prsteny z 18. stol., ale také šperky z oblíbeného období secese.

Odborná komise vyhodnotila jako nejpozoruhodnější exponát 39. veletrhu gotickou madonu s 1. poloviny 15. století a prezident Asociace vyzdvihl svým speciálním oceněním záslužný čin dr. Jiřího Hořavy, který na veletrhu představil kolekci asi 60 děl významné české keramičky Heleny Johnové (1884–1962) a rovněž rozsáhlou monografii o této výtvarnici, která vyšla krátce před konáním veletrhu.

Na veletrh zavítalo během čtyř dnů zhruba sedm tisíc návštěvníků, kteří měli možnost seznámit se s nabídkou 65 vystavovatelů. Antique tak potvrdil své postavení ojedinělé akce, která takto komplexně na jednom místě představuje laické i odborné veřejnosti český trh se starožitnostmi a funguje tak do značné míry také jako důležitá profesní a osvětová platforma.

Na podzim se bude konat jubilejní 40. veletrh starožitností Antique, a to ve dnech 23. až 26. listopadu. Již dnes vás na něj srdečně zveme.

Na jarním 39. veletrhu starožitností Antique byly uděleny tyto ceny

Hlavní cena odborné veletržní komise – za nejlepší exponát

Gotická madona, polychromované dřevo, 91 cm, 1. pol. 15. století, střední Evropa
Arthouse Hejtmánek galerie a aukční dům s.r.o., Goetheho 17/2, Praha 6

Cena prezidenta Asociace starožitníků

Soubor keramických prací a monografie Heleny Johnové
Dr. Jiří Hořava, Břilice 22, Třeboň

Uznání za nejlepší expozici

Pražské starožitnosti, Zdeněk Uhlíř
Mikulandská 8, Praha 1

Veletrh Antique, jaro 2017

Veletrh Antique podporuje

Logo NAUTIS, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. – NAUTIS

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je zřizovatelem integrační mateřské školy, speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS a jejich rodin v Evropě.

Více informací na nautis.cz a facebook.com/nautis.cz

Logo Adopce významných hrobů

Projekt Adopce významných hrobů

Smyslem projektu je patronství opuštěných a chátrajících hrobů významných osobností našich dějin.

Více naleznete na hrbitovy.cz