Předchozí veletrhy starožitností Antique

34. veletrh starožitností Antique – podzim 2014

Plakát Antique podzim 2014
 • Termín konání: 20.–23. 11. 2014
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po podzimním veleterhu

Listopadový veletrh Antique představil Kupku, Brandla i Vinckeboonse a návštěvníky přenesl do zlatých časů Belle époque.

20. listopadu se všem milovníkům starožitností a umění otevřely dveře Novoměstské radnice v Praze, v jejíchž sálech probíhal již 34. ročník veletrhu starožitností Antique. Pořadatelé z řad Asociace starožitníků ČR tentokrát zvolili jako jeho hlavní téma období Belle époque, tedy období tzv. zlatého věku na přelomu 19. a 20. století.

Za nejlepší expozici 34. veletrhu starožitností označila odborná veletržní porota expozici Galerie Kodl. Ta na veletrhu představila mimo jiné obraz Františka Kupky „Před obrazem“. Cena za nejlepší exponát pak byla udělena aukčnímu domu European Arts Investments, který na veletrhu vystavoval obraz malíře Františka Dvořáka (Brunnera) „Strážný anděl“. Zástupci pořadatelské Asociace starožitníků ČR vyzdvihli také vysokou úroveň instalace expozice společnosti Fine Antiques Prague, která má kořeny ve Vídni a na veletrhu byla zastoupena vůbec poprvé.

„Veletrh Antique je prodejní a zejména před Vánoci láká k nákupům originálních dárků. Dlouhodobě ale usilujeme o to, aby byl současně významnou kulturní událostí a místem, kde se veřejnosti představují jedinečná umělecká díla. Listopadový veletrh tento náš cíl beze zbytku naplnil. Mimo jiné i díky novým vystavovatelům, které se nám podařilo získat a kteří připravili pro návštěvníky veletrhu atraktivní expozice,“ říká k veletrhu prezident pořadatelské Asociace starožitníků Ing. Jan Neumann.

Na podzimním 34. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné komise

Strážný anděl, František Dvořák-Brunner, olej na plátně, po r. 1900
European Arts Investments, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Galerie Kodl

33. veletrh starožitností Antique – jaro 2014

Plakát Antique jaro 2014
 • Termín konání: 24.–27. 4. 2014
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po jarním veletrhu

Na jarní veletrh starožitností Antique přišlo téměř 6,5 tisíce návštěvníků. Organizátorům z Asociace starožitníků ČR se tak potvrdil rostoucí zájem veřejnosti o tuto akci.

Prezident pořadatelské Asociace starožitníků ČR Jan Neumann věří, že návštěvnost vzrostla i díky obecně rostoucímu zájmu o hodnotné starožitnosti. „Jako asociace sdružující české starožitníky se snažíme propagovat samotný veletrh, zároveň ale dlouhodobě pracujeme na tom, aby si ke starožitnostem našlo cestu co nejvíce lidí, nejen zapálení sběratelé,“ říká Neumann. Proto také asociace zintenzivnila komunikaci směrem k široké veřejnosti. Aktualizovala poradnu na svých internetových stránkách a ve spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci upozornila na podvodné způsoby prodeje starožitností, s nimiž se potkávají zejména senioři.

Pozornost lákala plejáda starožitností pro gentlemany i dámy

Samotný 33. ročník veletrhu Antique se tentokrát nesl v duchu „starožitností pro gentlemany a jejich dámy“. Na své si proto přišli pánové se zálibou v hodinkách nebo ve zbraních, pro ženy zase starožitníci vybrali nejhodnotnější a nejzajímavější šperky. Stejně jako na všech minulých veletrzích byla ale k vidění nejširší plejáda starožitných předmětů. Široká nabídka starožitností na jednom místě je nakonec hlavní důvod, proč na veletrh Antique váží cestu lidé z druhého konce republiky.

Třešničky na dortu v podobě Baucha a Podhrázského

Nechyběly ani cenné umělecké exponáty. Tentokrát například plastika klečící dívky od českého sochaře Jana Baucha (1898–1995), která pochází z osobního majetku slavného českého prvorepublikového malíře Rudolfa Kremličky. Nebo obraz „Tři dívky“ od uznávaného českého malíře Stanislava Podhrázského (1920–1999). Zatímco většinu vystavených exponátů si mohli zájemci pořídit domů, tato cenná umělecká díla čeká po skončení veletrhu veřejná aukce. Pozornost vzbudila i unikátní sbírka kapesních hodinek, mezi nimiž byly k vidění například zlaté dvouplášťové kapesní hodinky Patek Philippe z roku 1910, které byly určeny pro brazilský trh a jejichž dnešní cena se pohybuje kolem 260 tisíc korun.

Vůbec poprvé se na veletrhu představila samostatně firma Aurea Numismatika a jednotlivé stánky starožitníků lákaly i na figurální porcelán Rosenthal.

Příprava podzimního veletrhu začíná

„Vystavující starožitníci odvedli velký kus práce a především díky nim se veletrh Antique zařadil k oblíbeným kulturním akcím, které návštěvníci vyhledávají pravidelně. Budeme se na tuto dobrou tradici snažit navázat i během podzimního, již 34. ročníku veletrhu,“ doplnil Jan Neumann.

Na jarním 33. veletrhu Antique byly uděleny tyto ceny:

Hlavní cena odborné komise

Tři dívky, olej na plátně, Stanislav Podhrázský
European Arts Investments, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Kunstkomora, galerie a aukční dům Arcimboldo

32. veletrh starožitností Antique – podzim 2013

Plakát Antique podzim 2013
 • Termín konání: 21.–24. 11. 2013
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po veletrhu

Tradiční podzimní veletrh Antique pořádaný Asociací starožitníků na pražské Novoměstské radnici na Karlově náměstí se tentokrát zaměřil na české secesní sklo a další secesní předměty denní potřeby. Organizátor veletrhu – Asociace starožitníků - chtěli ukázat, že secese a její typické křivky mají své místo i v moderním interiéru. Zejména české secesní sklo je důkazem umění a zručnosti našich předků a v posledních letech se stává velmi oblíbeným sběratelským artiklem.

Podzimní veletrh Antique zároveň nabídl návštěvníkům několik unikátů – vůbec poprvé byl v Česku vystaven obraz od slavného českého malíře Jaroslava Čermáka „Židovský Hřbitov v Praze“ (1857, Galerie Kodl), který následně mířil do dražby a veletrh Antique byl jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří si chtějí tento vzácný obraz v klidu prohlédnout.“ Návštěvníci veletrhu se také mohli potěšit pohledem na filmový secesní šperk, který nosila Libuše Šafránková v česko-německém seriálu Náhrdelník, nebo dobové železné dělo, vyzvednuté z potopeného čtyřstěžníku City of Madras (Antiques Strnad), která roku 1867 ztroskotala u skotského pobřeží.

Podzimního 32. veletrhu se účastnilo 62 vystavovatelů v převážně tradičním složení. Mezi vystavovateli je o účast na veletrhu Antique stále velký zájem. Starožitníci, galerie a aukční domy věnují pozornost tomu, aby nejen návštěvníky veletrhu, ale také kolegy z oboru něčím mimořádným překvapili a zaujali. Zejména během prvního dne veletrhu zde mohli návštěvníci objevit opravdu jedinečné a zajímavé starožitné předměty. Na jedné ploše si během veletrhu mohli prohlédnout stovky starožitných předmětů a uměleckých děl, které by jinak neměli možnost spatřit. V oblasti užitého umění, v nabídce šperků, skla, porcelánu, hodin, lamp a bronzů nemá veletrh Antique v naší zemi konkurenci. Objevují se zde ale i zajímavé obrazy či nábytek.

Návštěvníci veletrhu, kterých přišlo společně s VIP hosty více jak 7 tisíc, oceňovali především profesionální organizační úroveň veletrhu, vysokou koncentraci zajímavých starožitných předmětů od uznávaných obchodníků z celé České republiky a také veletržní konkurenční tlak na ceny vystavovaných exponátů, kterého mohli dobře využít při svých nákupech.

Na podzimním 32. veletrhu byly uděleny tyto ceny za nejlepší exponáty a expozice

Hlavní cena odborné komise

Železné dělo ze ztroskotaného čtyřstěžníku City of Madras z roku 1867, Antiques Strnad

Uznání za nejlepší expozici

AAA – Antikvity Art Aukce

Uznání za nejlepší exponát

Jaroslav Čermák, Židovský hřbitov v Praze, 1857, olej, plátno, 113 x 147 cm, sign., rám, Galerie Kodl

Tematická cena

Kolekce – secese, Starožitnosti Michal Jankovský

Veletrh Antique podporuje také seniory

Letošní podzimní veletrh Antique podpořil dobročinnou sbírkou mezi vystavovateli i návštěvníky nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Tato nadace usiluje o řešení problematické situace seniorů v ČR a zlepšení kvality jejich života.

Výtěžek z podzimního veletrhu ve výši 24 716 Kč bude určen projektu Terénní pečovatelská služba Charity Šternberk. Posláním terénní pečovatelské služby je zajištění péče o člověka v přirozeném domácím prostředí, jak po stránce pečovatelské, tak v oblasti osobní péče, péče o domácnost a osvětu. Cílem je umožnit lidem žít ve vlastním prostředí a zajistit jim v úctě a dostatečné míře biologické, psychické a sociální potřeby. Jedná se o velmi potřebný a kvalitní projekt, bez kterého by většina uživatelů služby skončila v ústavní péči.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Více naleznete na www.krasapomoci.cz.


31. veletrh starožitností Antique – jaro 2013

Plakát Antique jaro 2013
 • Termín konání: 18.–21. 4. 2013
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Zpráva po veletrhu

Na jarním 31. veletrhu Antique, který se konal v Novoměstské radnici v centru Prahy na Karlově náměstí se účastnilo tradičně více než 60 vystavovatelů z celé ČR. Tématem veletrhu bylo „Začlenění starožitností do soudobého interiéru“, neboť toto téma je dnes mezi interiérovými designéry i publikem aktuální a Asociace starožitníků to vítá jako důkaz, že je o starožitnosti stále zájem. Již po léta se všichni vystavovatelé snaží o to návštěvníky veletrhu něčím překvapit a přivézt na veletrh nejlepší kusy, aby se blýskli před svými kolegy. Proto se zde zejména první den objevují opravdu mimořádné starožitnosti. V oblasti užitého umění, tady v nabídce šperků, skla, porcelánu, hodin a bronzů, nemá veletrh Antique v naší zemi konkurenci, ale objevují se zde i zajímavé obrazy či nábytek.

Celkový objem ceny vystavených předmětů překračuje 150 mil. Kč. V této koncentraci špičkových obchodníků z celé země je i konkurenční tlak na ceny, kterého lze dobře využít při nákupu. To dobře reflektují návštěvníci, kterých přišlo i s VIP hosty přes 7 tisíc.

Na jarním 31. veletrhu byly uděleny tyto ceny za nejlepší exponáty a expozice:

 • Cena za nejlepší expozici veletrhu: Galerie FUNKCE
 • Cena za nejlepší exponát veletrhu: „Na ulici“ – František Hudeček, Meissner-Neumann, Aukční dům
 • Hlavní cena Odborné komise: „Podvečer u vody“ – Josef Ullmann, Meissner-Neumann, Aukční dům
 • Tematická cena: Intarzovaná skříňka 18. století, Starožitnosti Zdeněk Uhlíř

Hlavní cena odborné komise

Meissner-Neumann, Aukční dům – „Podvečer u vody“, Josef Ullmann

Uznání za nejlepší expozici

Galerie FUNKCE

Uznání za nejlepší exponát

Meissner-Neumann, Aukční dům – „Na ulici“, František Hudeček


30. veletrh starožitností Antique – podzim 2012

Plakát Antique podzim 2012
 • Termín konání: 8.–11. 11. 2012
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Hlavní cena odborné komise

Pražské Starožitnosti Zdeněk Uhlíř – „Zlatý římský prsten s intaglií řezanou v karneolu“

Uznání za nejlepší expozici

Antiques Petr Strnad

Uznání za nejlepší exponát

Antique Újezd – „Secesní bronz“, P. Eichler, sklárny Loetz, Klášterský Mlýn


29. veletrh starožitností Antique – jaro 2012

Plakát Antique jaro 2012
 • Termín konání: 26.–29. 4. 2012
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Hlavní cena odborné komise

Pohled na Obří důl v Krkonoších – A. Waldhauser, Aukční dům Meissner-Neumann, s.r.o.

Uznání za nejlepší expozici

Starožitnosti Michal Jankovský

Uznání za nejlepší exponát

Soška barokního jezulátka – Bambino, AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.


28. veletrh starožitností Antique – podzim 2011

Plakát Antique podzim 2011
 • Termín konání: 24.–27. 11. 2011
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice

Tematická cena

AAA – Antikvity Art Aukce, Pohyblivý ševcovský orloj

Hlavní cena odborné komise

Aukční dům Meissner-Neumann, s.r.o. – Zátiší s konvicí, Emil Filla

Uznání za nejlepší expozici

Pražské starožitnosti Zdeněk Uhlíř

Uznání za nejlepší exponát

Starožitnosti – Antique, s.r.o. – kolekce stolních hodin – vídeňský a francouzský smalt


27. veletrh starožitností Antique – jaro 2011

Plakát Antique jaro 2011
 • Termín konání: 19.–22. 5. 2011
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Souprava nábytku, Restaurátorské ateliéry Bárta

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Galerie Arcimboldo

Cena odborné komise

Soubor secesního skla, Antik Újezd


26. veletrh starožitností Antique – podzim 2010

Plakát Antique podzim 2010
 • Termín konání: 11.–14. 11. 2010
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Emil Filla, Zátiší s pohárem, Aukční dům Meissner Neumann

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Galerie Arcimboldo

Kolekce českého Art Deca (cena odborné komise)

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1


25. veletrh starožitností Antique – jaro 2010

Plakát Antique jaro 2010
 • Termín konání: 13.–16. 5. 2010
 • Místo konání: výstavní síň Novoměstská radnice, Praha 2

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

AAA – Antikvity Art Aukce, Jílová 2, Brno – Obraz Oskara Rexe „Golgota“

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1


24. veletrh starožitností Antique – podzim 2009

 • Termín konání: 11.–15. 11. 2009
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Starožitnosti Pod Kinskou, Náměstí Kinských 7, Praha 5 – pracovna podle návrhu L. Šalouna

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Zdeněk Uhlíř, Mikulandská 8, Praha 1

Uznání odborné komise veletrhu

AAA – Antikvity Art Aukce, Jílová 2, Brno – obraz J. Zrzavého „Portrét paní Osuské“


23. veletrh starožitností Antique – jaro 2009

 • Termín konání: 23.–27. 4. 2009
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský – plastika H. Laurense „Dáma s vějířem“

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Starožitnosti Michal Jankovský, Žatecká 14, Praha 1

Cena odborné komise veletrhu

Art Interier Teichmann, s.r.o. – komplet jídelny od J. Gočára

Fotogalerie


22. veletrh starožitností Antique – podzim 2008

 • Termín konání: 20.–24. 11. 2008
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Uznání za nejlepší exponát veletrhu

Antik Újezd – kolekce českého skla

Uznání za nejlepší expozici veletrhu

Pražské starožitnosti Zdeňka Uhlíře, Mikulandská 8, Praha 1

Zprávy z tisku

ANTIQUE Mánes – 22. veletrh starožitností pořádaný Asociací starožitníků České republiky

Tempo podzimního veletrhu odměřují „Starožitné hodiny“. Vedle široké nabídky nábytku, obrazů, šperků, porcelánu a skla, do kterých sběratelé rádi investují, prezentují nejvýznamnější starožitnické obchody z ČR vzácné nástěnné kyvadlové hodiny, pendlovky i oblíbené kukačky, historické kapesní anglické, francouzské a švýcarské hodinky, interiérové měšťanské hodiny z 18. a 19. století, figurální klasicistní hodiny z bohatě řezaného a zlaceného dřeva, empírové, sloupkové, rámové a obrazové biedermeierské hodiny a hodiny s hracími strojky. Letošní veletrh chce představit široké veřejnosti starožitné hodiny, ve kterých se ukázkově odráží umělecké slohy a řemeslná zručnost dobových mistrů a pro znalce i laiky jsou vhodnou investicí.

Během veletrhu bude udělena cena za nejlepší exponát a nejlepší expozici veletrhu, vyhlášen a představen restaurátorský počin roku 2008 a vyhlášeny obchody z řad Asociace starožitníků navržené na OBCHOD ROKU 2008.

Doprovodné akce:

20.11. / 15:00 / Restaurace Mánes – I. patro

Prezentace interaktivních CD–romů firmy Dig Art – Chrám sv. Víta a Královská cesta (ak. malíř Andrej Šumbera)

21.11. / 10:00–16:00 / Odborné poradenství

Návštěvníci veletrhu mohou využít bezplatně služeb odhadce.

Tradiční charitativní vánoční sbírka probíhá ve prospěch Střediska rané péče Praha.


21. veletrh starožitností Antique – jaro 2008

 • Termín konání: 15.–19. 5. 2008
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1

Nejlepší exponáty

AAA – Antikvity Art Aukce, Luděk Marold, Diana na lovu a Rusalka, 1897

Nejlepší expozice

Starožitnosti Michal Janovský, Žatecká 14, Praha 1

Nejdražší exponáty

Disani, s.r.o. – Špěrkovnice, stříbro, 17. století
Starožitnosti Baltazar – Kolumbijský smaragd, 40 karátů
AAA – Antikvity Art Aukce – Dvě schránky – africké umění kmene Ngata, Kongo, přelom 19. a 20. století


13. veletrh starožitností Antique – jaro 2004

 • Termín konání: 13.–17. 5. 2004
 • Místo konání: výstavní síň Mánes, Praha 1